Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu "Urban Science"

UrbanScience IKONKAWspółczesna nauka dostarcza coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które wspierają budowanie zrównoważonych miast przyszłości. Jak zachęcić młodych ludzi do włączenia się w ten proces, rozbudzając zainteresowanie osiągnięciami naukowymi i angażując do poszukiwania ich kreatywnego zastosowania w tworzeniu zdrowych, bezpiecznych i inkluzywnych miast? Odpowiedzi na te pytania będzie szukał międzynarodowy zespół edukatorów i ekspertów zgromadzonych wokół przedsięwzięcia „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”. Spotkanie inauguracyjne projektu, zorganizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, odbyło się w dniach 11–15 grudnia br. w Warszawie.

Istotnym elementem projektu jest zwiększanie motywacji młodzieży do nauki przedmiotów z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) poprzez promowanie praktycznego podejścia do zastosowania wyników prac naukowych. Jedną ze strategii będzie ukazywanie przykładów wybranych organizacji, a także miast, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym technologie z obszaru ochrony środowiska i rozwiązania oparte na środowisku (ang. nature-based solutions), do poprawy jakości życia mieszkańców większych i mniejszych metropolii. Tym samym partnerzy przedsięwzięcia chcą przybliżyć uczniom wybrane ścieżki kariery zawodowej związane z szeroko pojętą nauką, inspirując do poszukiwania własnej drogi jako specjalisty w obszarze smart cities. Projekt obejmie szeroki zakres zagadnień kluczowych dla tworzenia wizerunku miast przyszłości, także tych, które nie znalazły swojego miejsca w szkolnej podstawie programowej przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (efektywność energetyczna, zarządzanie wodą w mieście, rola zielonej infrastruktury, jakość powietrza, gospodarka odpadami, mobilność, itp.).

W ramach projektu:

  • zostaną opracowane i udostępnione zestawy materiałów edukacyjnych, skierowane do młodzieży, w szczególności w wieku 12–16 lat;
  • planowane są także serie spotkań z nauczycielami oraz edukatorami,
  • jak i bezpośrednie działania warsztatowe z młodymi mieszkańcami miast.

Realizacja wskazanych działań będzie prowadzona przy pełnej współpracy partnerów projektu ze szkołami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz samorządowych, a także naukowcami i ekspertami, zapewniającej wymianę doświadczeń, poglądów i pomysłów, w jaki sposób najskuteczniej wspierać edukację na rzecz zrównoważonych miast.

Projekt „Urban Science” jest odpowiedzią na aktualne wyzwania dotyczące tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, tak aby uczniowie mogli rozwijać swoje kluczowe kompetencje, w tym naukowe, niezbędne do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast przyszłości zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celem 11 Zrównoważone miasta i społeczności, czy celami zawartymi w strategii „Europa 2020”.

Liderem przedsięwzięcia „Urban Science" jest organizacja Wild Awake z Wielkiej Brytanii. Wśród partnerów projektu znalazły się organizacje z pięciu europejskich krajów: Ecosystem Europe Association z Bułgarii, CREDA onlus z Włoch, Bernu Vides skola z Łotwy, Hungarian Research Teachers Association z Węgier, a także Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego zakończenie jest planowane na wrzesień 2020 r.

EU flag Erasmus vect POS

Zobacz galerię ze spotkania inauguracyjnego:

 

Grafika wstępna pochodzi z serwisu Flickr.com (tytuł: The Developing City - Arup and John Robertson Architects Future Vision; autor: EG Focus; licencja: Attribution 2.0 Generic, CC BY 2.0)

Czym oddychamy? Pomiary jakości powietrza online!

 

smogCzy wiecie, jaka jest jakość powietrza w Waszych miejscowościach? Z rozpoczęciem sezonu grzewczego temat smogu ponowie pojawił się w debacie publicznej. 

W połowie listopada European Environment Agency (Europejska Agencja Środowiska, EEA) oraz European Commission (Komisja Europejska) udostępniły interaktywny serwis mapowy nt. jakości powietrza w Europie. Informacje aktualizowane są co godzinę! Mapa powstaje na podstawie danych przesyłanych do EEA przez 33 kraje europejskie, w tym Polskę. Przy obliczeniach "indeksu" jakości powietrza uwzględniana jest zawartość pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10, a także stężenie ozonu, dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki w warstwie przyziemnej. Aktualną jakość powietrza można śledzić na interaktywnej mapie http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

Chcąc poszerzyć zasób danych pozyskiwany w ramach oficjalnie prowadzonego Państwowego Monitoringu Środowiska, szkoły GLOBE również przyłączyły się do monitorowania jakości powietrza i rozbudowy wspólnej sieci pomiarowej. W ramach projektu pt. „Czym oddychamy” w październiku do szkół trafiły pierwsze czujniki. Ich zadaniem jest pomiar stężenia pyłu PM 1.0, PM 2.5 oraz PM 10 w powietrzu wokół szkoły.

Po zainstalowaniu sprzętu i krótkim przeszkoleniu uczniowie przystąpili do testowych pomiarów. Dane zbierane przez czujniki są publikowane w Internecie. Już niedługo dane pochodzące ze wszystkich szkół, które przystąpiły do projektu, będzie można obejrzeć na głównej stronie projektu. 

samplePlot pyly

Wyniki testowych pomiarów jakości powietrza w okolicy Szkoły Podstawowej w Sułowie
możecie na bieżąco śledzić na stronie: http://212.87.6.251/mich/polandaod/

 Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do sieci pomiarowej i prowadzeniem wspólnych badań jakości powietrza zapraszamy na podstronę projektu.

 

Projekt pt. "Czym oddychamy?" jest realizowany we współpracy z Aerozolową Siecią Naukową Poland-AOD, której przewodniczy prof. UW dr hab. Krzysztof Markowicz (członek Rady Naukowej Programu GLOBE). Partnerem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE.

Kwidzyńskie szkoły rozpoczynają badania środowiska

warsztatyKwidzynfron8 grudnia mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty atmosferyczne i hydrologiczne dla nauczycieli ze szkół w Kwidzynie. W warsztatach wzięli udział edukatorzy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza oraz z Kwidzyńskich Szkół Społecznych. Nauczyciele poznali zasady prowadzenia i realizacji badań środowiska zgodnie z metodyką Programu GLOBE. Zapoznali się także ze sprzętem niezbędnym do prowadzenia badań hydrologicznych i atmosferycznych. Dyskutowaliśmy również o tym, jak zachęcać dzieci do włączania się w projekty badawcze o tematyce przyrodniczej.

W trakcie spotkania pracownicy International Paper podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska oraz przedstawili strategię, która jest realizowana przez fabrykę w Kwidzynie.

Udział w warsztatach to dopiero początek przygody kwidzyńskich szkół z Programem GLOBE. Tuż po feriach zimowych spotkamy się ponownie z nauczycielami na warsztatach dotyczących badań i obserwacji roślinności. Zajęcia będą stanowiły wprowadzenie do realizacji międzyszkolnego projektu edukacyjnego w ramach Europejskiej Kampanii Fenologicznej 2018. Ich kontynuację będą stanowiły warsztaty przyrodnicze oraz konkurs fotograficzny „Barwny Kwidzyn”, do udziału w których zaprosimy dzieci i młodzieży z kwidzyńskich szkół z początkiem wiosny.

logoKwidzyn

Grudniowe warsztaty zorganizowano w ramach współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz firmy International Paper Kwidzyn. Głównym celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży z kwidzyńskich szkół do włączenia się w badanie i monitorowanie jakości lokalnego środowiska.

Zapraszamy do galerii zdjęć z warsztatów:

 

O GLOBE na Forum ONZ w Nairobi

DQL5R6SWAAEGKrzNa całym świecie zanieczyszczenia środowiska co roku przyczyniają się do milionów przedwczesnych zgonów. Biorąc pod uwagę dynamikę tych strat oraz fakt, że problem dotyczy już teraz nas wszystkich, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby zacząć temu przeciwdziałać – tak brzmiało przesłanie tegorocznego, trzeciego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEA-3), które obradowało w Nairobi, w Kenii (4–6 grudnia 2017).

Spotkanie zorganizowane pod hasłem przewodnim #BeatPollution stało się okazją do ukazania Programu GLOBE jako czołowej światowej inicjatywy z nurtu citizen science, wspierającej osiągnięcie i utrzymanie dobrej jakości środowiska. W trakcie wystawy prezentującej Zrównoważone Innowacyjne Rozwiązania (the Sustainable Innovation Expo) zaprezentowane zostały przygotowane przez zespół UNEP/GRID-Warszawa dwie story maps (prezentacje, w których fakty i dane liczbowe przedstawione zostały językiem map) sumujące doświadczenia Centrum w zakresie animowania działań i wspierania inicjatyw obywatelskich w dziedzinie badania zanieczyszczeń wody w skali lokalnej "Is my water safe to drink?" oraz przedstawiające praktyki efektywnego wspierania zielonej infrastruktury "The green backbone of our planet".

"Wodne" story maps w pełni bazowało na doświadczeniach płynących z 20-letniej aktywności polskich szkół w Programie GLOBE. 

Zapraszamy do obejrzenia story map na stronie https://environmentlive.unep.org/media/html/situation/situation_room.html Należy kliknąć na jej tytuł na liście po lewej stronie, a następnie wybrać klawisz "play" (strzałkę).

Szkoły GLOBE na konferencji "Eco-Miasto"

1Obszary miejskie zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, ale szacuje się, że w 2050 roku będzie w nich mieszkać aż 6,5 mld ludzi. Według danych UN Environment to właśnie miasta, które generują aż 75% wszystkich gazów cieplarnianych, mają największy wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE