Partnerzy i sponsorzy

Rada Naukowa Programu GLOBE w Polsce

Nad merytoryką każdego z modułów Programu czuwają specjaliści z poszczególnych dziedzin. Od 1998 roku, niemal od początku realizacji Programu GLOBE w Polsce, Koordynator Krajowy współpracuje z gronem naukowców.

Członkowie Polskiej Rady Naukowej Programu GLOBE:

  • Badania atmosfery i klimatu - dr hab. Krzysztof Markowicz, Zakład Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki Wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Badania hydrologiczne - prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Badania gleby - dr Wojciech Kwasowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
  • Badania pokrycia terenu, teledetekcja - Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
  • Badania biologiczne i fenologiczne - dr Anna Namura-Ochalska, Instytut Botaniki, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ogólna koordynacja - Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

Sponsorzy i partnerzy

USA internet

Program GLOBE w szkołach w Starogardzie Gdańskim wspiera:

POLPHARMA BLUE logotyp RGB

Program GLOBE w szkołach w Kwidzynie wspiera:

INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN logo

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE