ZS nr 1 w Przysusze wśród liderów Earth Week Challenge

W dniach 20-24 kwietnia 2015 r. w ramach obchodów Tygodnia Ziemi społeczność Programu GLOBE miała możliwość włączenia się w pierwszą ogólnoświatową kampanię wprowadzania danych pomiarowych do bazy internetowej.

Z dumą informujemy, że Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze znalazł się wśród dziesiątki europejskich szkół, które w ramach Earth Week Challenge zaraportowały największą liczbę pomiarów!

Dyplom za wybitne osiągnięcia dla Szkoły przekazały na nasze ręce Bára Semeráková oraz Dana Votápková (Regionalne Biuro Programu GLOBE) w trakcie Corocznego spotkania Koordynatorów i Nauczycieli Programu GLOBE, które odbyło się w dniach 23-27 listopada br. w Warszawie.

Gratulujemy!

PrzysuchaGratulacje

Działania ZSiPO w Nysie

W związku z trwającym Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody zespół Globe z Nysy włączył się w działania promujące ochronę wód w regionie.
Uczniowie rozpoczęli akcję Kropla do kropli - Oszczędzam wodę. Na początku przeprowadzili ankietę wśród uczniów szkoły, na którą odpowiedziało 306 osób. Ankieta zawierała 10 pytań dotyczących codziennego zużycia wody. Po analizie zebranych odpowiedzi zostało przygotowane zestawienie. Wyniki wskazują, że zmiana nawyków – to właściwy krok, i do tego globowcy zachęcają – przedstawiając argumenty za własnym racjonalnym gospodarowaniem wodą.
Kolejne prace to:
- przygotowanie materiałów na lekcje wychowawcze,
- przygotowanie rozprawek nt. wody,
- reportaż z wycieczki do stacji uzdatniania wody w Siestrzechowicach i oczyszczalni ścieków,
- przygotowanie zdjęć (posterów) dotyczących oszczędzania wody,
- systematyczne badania wody w ramach Badawczej Kampanii Klimatycznej,
- opracowanie postów po zrealizowaniu zadań i opublikowanie ich na blogu.

Ankieta dostępna na
http://naszregion-nysa.blogspot.com/2013/03/world-water-day.html
Wyniki
http://naszregion-nysa.blogspot.com/2013/03/kropla-do-kropli-oszczedzam-wode-wyniki.html
Argumenty za oszczędzaniem wody
http://naszregion-nysa.blogspot.com/2013/04/kropla-do-kropli-argumenty-za.html

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Zespół Globe z ZSiPO w Nysie

Jesteśmy na miedzynarodowym portalu!

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy Zespół Programu GLOBE docenił 15-letnią aktywność oraz zaangażowanie w rozwój Programu GLOBE w Polsce. Artykuł o rozpoczętej niedawno Badawczej Kampanii Klimatycznej w naszym kraju oraz osiągnięciach Programu GLOBE w Polsce w ostatnich latach pojawił się, w dumnie brzmiącej zakładce, „Gwiazdy GLOBE – GLOBE Stars”. Dziękujemy za docenienie naszych wysiłków oraz gratulujemy wszystkim szkołom, nauczycielom i uczniom, którzy uczestniczą na co dzień w Programie GLOBE w Polsce!


Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE