Aktualności

Webinarium informacyjne IVSS 2019

IVSS20196 miesięcy - dokładnie tyle czasu pozostało, aby przygotować swój projekt badawczy i złożyć go na #IVSS, Wirtualne Sympozjum Naukowe Programu GLOBE.

W tej edycji #IVSS eksperci szczególną uwagę będą zwracać na projekty o zasięgu lokalnym, dotyczące najważniejszych dla Was tematów, np. jakości zasobów wodnych, jakości powietrza, czy też stanu zieleni.

Już dziś warto odwiedzić stronę #IVSS 2019. Natomiast 25 października o godz. 18:00 zapraszamy na webinarium informacyjne, podczas którego eksperci wyjaśnią:

 • na czym dokładnie polega IVSS,
 • jakie są wytyczne do przygotowania prezentacji uczniowskiego projektu badawczego,
 • jakie są kryteria oceny projektów,
 • jak będzie przebiegała ocena projektów,
 • jakie nagrody i odznaczenia przewidziano w tym roku,
 • oraz jaki jest harmonogram IVSS.

Link do platformy webinarowej: https://zoom.us/j/352722371

Certyfikaty Aktywności GLOBE wręczone

czapkaCertyfikaty dla Aktywnych Szkół i Nauczycieli Programu GLOBE na rok szkolny 2018/2019 wręczone!

Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

 • aktywny udział Szkoły w prowadzeniu badań i obserwacji środowiska w poprzednim roku szkolnym, czyli w okresie 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
 • oraz zaraportowanie minimum 100 wyników pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych The GLOBE Program.

Prowadziliście w zeszłym roku badania, ale nie przekazywaliście ich regularnie do bazy? Nic straconego! Do 15 października macie czas na uzupełnienie swoich raportów i uzyskanie certyfikatu na obecny rok szkolny.

 

Local Lake Challenge dla młodych hydrologów

 LLC 2018baza

"Local Lake Challenge" wzywa! W dniach 2-8 października zorganizujcie wycieczkę nad pobliski staw lub jezioro. Zbadajcie jakość wody - jej temperaturę, przezroczystość, odczyn wody i ilość rozpuszczonego w wodzie tlenu. Możecie wybrać jeden parametr lub zbadać wszystkie. Określcie stopień i rodzaj zachmurzenia, a zebrane dane zaraportujcie do bazy danych Programu GLOBE.

Zebrane przez Was dane wzbogacą zasób wiedzy o jeziorach na świecie, wspierając w badaniach członków ekspedycji GLOBE nad jez. Wiktoria (Afryka) i jez. Pokhara w Nepalu, odbywających się na początku października.

Szczegóły znajdziecie na: https://www.globe.gov/news-events/globe-news/newsdetail/globe/globe-teachers-visit-a-local-lake-and-collect-hydrology-data-02-08-october-then-compare-data-with-the-globe-community-around-the-world-

 

Opracujmy mapę pokrycia terenu z NASA GLOBE Observer

LanCoverImageNEW KWAplikacja NASA GLOBE Observer się rozwija! :-) Nowy moduł "Adopt a Pixel" to zaproszenie do uważnej obserwacji naszego otoczenia oraz śledzenia jego zmian.

Nawet najbardziej dokładne mapy globalnego pokrycia terenu, opracowywane na podstawie zdjęć satelitarnych, mają bardzo niską rozdzielczość. Jeden piksel obrazuje nawet kilkaset metrów. To znaczy, że park miejski może być niekiedy zbyt mały, aby w ogóle znaleźć się na takiej mapie - mówi Peder Nelson, ekspert ds. pokrycia terenu na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie.

Informacje o pokryciu terenu są ważne przy badaniu wielu różnych procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Są także istotne dla społeczności lokalnych, aby wspierać budowanie ich odporności na katastrofy typu pożary, powodzie, czy osuwiska  - mówi Holli Kohl, koordynatorka projektu

Pomóżmy wspólnie opracować szczegółową mapę pokrycia terenu dla całego świata!

Pobierzcie nową wersję aplikacji NASA GLOBE Observer. Dzięki aplikacji:

 • dowiecie się, w jaki sposób należy prowadzić obserwacje, aby mogli z nich skorzystać eksperci i naukowcy;
 • sprawdzicie, czy wyniki wazych obserwacji są zgodne z mapą wykonaną na podstawie danych satelitarnych --> stąd nazwa modułu :-)
 • dowiecie się, jak dany obszar oceniają inni członkowie społeczności Programu GLOBE.

Szczegóły znajdziecie pod linkiem: https://observer.globe.gov/news-events/news/-/blogs/47774031

 

Projekt GLOBE Erasmus+ w nyskiej szkole

 Globe Erasmus„Od programu GLOBE do ERASMUSA+: uczniowskie projekty badawcze” to tytuł projektu, który Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie będzie realizował od września 2018 r. do sierpnia 2020 r. wraz ze szkołą Wolfert College Rotterdam z Holandii oraz Srednja škola Buzet z Chorwacji. Polska szkoła jest liderem projektu finansowego z funduszu Erasmus+. Gratulujemy! :-)

Jak pisze, Jolanta Wawrzyniak-Rószczka, koordynatorka Programu GLOBE w szkole: "Celem wspólnie wypracowanej inicjatywy jest rozpoznanie problemów środowiskowych oraz analiza wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery). Międzynarodowe uczniowskie zespoły badawcze będą realizowały projekty edukacyjne na temat wybranego przez siebie problemu.

Zadaniem i ambicją całego przedsięwzięcia jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów, które wzmocnią rozwój osobisty, włączą w życie społeczne, zapewnią aktywne obywatelstwo i dadzą możliwość znalezienia zatrudnienia.

W projekcie jest wiele ciekawych i zróżnicowanych działań. Wśród nich będą także wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Już w listopadzie spotkamy się na warsztatach w naszej szkole. Gościć wówczas będziemy 6 uczniów z Holandii i 6 uczniów z Chorwacji. W marcu w szkole w Rotterdamie przedstawimy wypracowane rezultaty uczniowskich projektów badawczych."

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE