Warsztaty

WARSZTATY: Czy drzewa sprawdzają prognozę pogody? Zostań mentorem uczniowskich projektów badawczych (Poznań, 10 marca 2018 r.)

Zostań Nauczycielem Programu GLOBE i wspieraj swoich uczniów w realizacji przyrodniczych projektów badawczych! Rejestracja tylko do 2 marca. Zarejestruj się już dziś na www.globe.gridw.pl/rejestracja

 

warsztatyPoznan banerek

 

Obserwując Ziemię z kosmosu w okresie wiosennym, łatwo dostrzec “zieloną falę” przesuwającą się z południowo-zachodniej Europy (Hiszpania) do jej północno-wschodniej części (Rosja). Tworzą ją drzewa, na których wyrastają świeże liście, kwitnące kwiaty oraz zazieleniające się łąki i pola. Ta „zielona fala” występuje każdego roku – ale za każdym razem rozpoczyna się w nieco innym momencie. Prowadzone jednocześnie obserwacje roślinności oraz pogody to jedne z najprostszych, ale i najciekawszych, badań terenowych, które mogą stanowić podstawę uczniowskiego projektu badawczego.

Warsztaty to okazja, aby:

  • doskonalić umiejętności w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w przygotowaniu i realizacji przyrodniczych projektów badawczych – w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN zaleca wykorzystanie metody projektu edukacyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych i przedmiotach. Jest to jedna z najbardziej użytecznych i ciekawych metod, która umożliwia rozwój umiejętności kluczowych i osiąganie celów opisanych w podstawie programowej;
  • poszerzyć swoją wiedzę na temat dobrych i atrakcyjnych projektów edukacyjnych dostosowanych do wieku ucznia oraz zgodnych z podstawą programową;
  • dowiedzieć się, jak planować i realizować badania lokalnej przyrody, z wykorzystywaniem metodyki i narzędzi Międzynarodowego, Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE (ang. GLOBE Learning and Observations to Benefit the Environment), który od ponad 20 lat integruje społeczność uczniów, nauczycieli i naukowców wokół tematu monitorowania stanu środowiska;
  • przećwiczyć metody wykorzystania w zajęciach terenowych innowacyjnych aplikacji mobilnych dostępnych na tablety i smartfony.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat Nauczyciela Programu GLOBE w zakresie podstawowych badań atmosferycznych oraz biologicznych. Certyfikat ten umożliwia przystąpienie do Programu GLOBE i pełne korzystanie z potencjału Programu.PROWADZĄCY:

BGrzeskiewicz

Barbara Grześkiewicz: absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM i studiów podyplomowych w zakresie przyrody na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu, szkolny koordynator Programu GLOBE. Współpracuje z Centrum UNEP/GRID-Warszawa przy wprowadzaniu i realizacji projektów m.in. Regionalnych Projektów Badawczych, Badaj Klimat z Programem GLOBE, projekcie MASS. Stara się tak pracować, aby w uczniach rozbudzać naturalną ciekawość świata i umiejętność czerpania radości z nauki.

EWoloszynska Ela Wołoszyńska-Wiśniewska: przyrodnik-geograf z wykształcenia, edukatorka z zamiłowania. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami i rodzicami, zachęcając ich do włączania się w interdyscyplinarne badania zjawisk przyrodniczych, także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Trenerka i koordynatorka Programu GLOBE w Polsce, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa - ośrodek promujący społeczne zaangażowanie w badania i monitoring środowiska.

 

KOSZT UDZIAŁU:

  • 190 zł: dla uczestników, których udział finansuje szkoła ze środków publicznych i traktowany jako forma doskonalenia zawodowego - wówczas koszt jest zwolniony z podatku VAT
  • 230 zł: dla pozostałych osób, w tym nauczycieli szkół prywatnych

Każdy uczestnik marcowych warsztatów otrzyma również zupełnie GRATIS 3 godz. indywidualnych konsultacji (telefonicznych lub online)!

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

  • Warsztaty odbywają się w Poznaniu, w Szkole Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w ramowych godzinach 10:00-16:00, z dodatkowym czasem po zajęciach na indywidualne konsultacje uczestników z trenerami.
  • Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zebranie grupy min. 10 osób. O zebraniu grupy poinformujemy najpóźniej 2 marca.
  • Cena warsztatu obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe (w wersji drukowanej oraz dostęp do materiałów w wersji elektronicznej) oraz drobny poczęstunek. Dojazd i ewentualny nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie na adres e-maila podany w Formularzu zgłoszeniowym. Płatności za warsztaty należy dokonać przed rozpoczęciem warsztatów, zgodnie z informacjami zawartymi w mailu potwierdzającym.

 

REJESTRACJA: www.globe.gridw.pl/rejestracja

 

Warsztaty początkowe: badania atmosferyczne i hydrologiczne

Początek nowego roku szkolnego to doskonały moment, aby rozpocząć swoją przygodę z Programem GLOBE.

Nauczycieli pragnących przystąpić do Programu zapraszamy na dwudniowe warsztaty, które odbędą się w Warszawie w dniach 22-23 października br. (sobota/niedziela).

Warsztaty przygotowują nauczycieli do aktywnego udziału w realizacji dwóch modułów tematycznych Programu GLOBE: badania atmosfery oraz badania hydrologiczne.

Program warsztatów obejmuje wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz zajęcia w pracowni komputerowej.  Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów, Trenerów Programu GLOBE i praktyków zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi w nauczaniu.

W programie warsztatu znajdują się dodatkowo ćwiczenia z zakresu zastosowania nawigacji satelitarnej (GPS), wybranych aplikacji mobilnych (np. GLOBE Observer, aplikacja mobilna do raportowania danych), obsługi strony internetowej Programu. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają metody praktycznego wykorzystania zasobów edukacyjnych Programu GLOBE w realizacji zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz projektów badawczych.

Nauczyciele otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia, który uprawnia do przystąpienia do międzynarodowego Programu GLOBE oraz materiały pomocnicze do pracy w szkole (pakiet materiałów edukacyjnych).

Koszt udziału w dwudniowym warsztacie to 330 zł/os. i obejmuje udział w szkoleniu (w sumie 16 godz. zegarowych zajęć), materiały warsztatowe, przerwy kawowe. Dojazd i nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy poprzez elektroniczny formularzy zgłoszeniowyRejestracja jest otwarta do 14 października.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

 

Dowiedz się więcej o Programie GLOBE.

Pobierz program warsztatów.

Pobierz zaproszenie do udziału w warsztatach.

Warsztaty uzupełniające z zakresu hydrologii

Aktywnych nauczycieli Programu GLOBE, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i przygotować się do realizacji modułu tematycznego badania hydrologiczne, zapraszamy na jednodniowe warsztaty, które odbędą się w Warszawie w 23 października br. (niedziela po XIV Konferencji Nauczycieli).

Program warsztatów obejmie wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz zajęcia w pracowni komputerowej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają metody praktycznego wykorzystania zasobów edukacyjnych Programu GLOBE (w tym aplikacji do wizualizacji danych) w realizacji zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz projektów badawczych.

Koszt udziału w warsztacie to 160 zł/os. i obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe, przerwy kawowe. Dojazd i nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (najprawdopodobniej będzie możliwość skorzystania z noclegu w tym samym hotelu, co uczestnicy spotkania nauczycieli).

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy poprzez elektroniczny formularzy zgłoszeniowyRejestracja jest otwarta do 14 października.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

 

Pobierz program warsztatów.

Warsztaty początkowe już w październiku

Początek nowego roku szkolnego to doskonały moment, aby rozpocząć swoją przygodę z Programem GLOBE. Zapraszamy wszystkich nauczycieli pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe z zakresu badań hydrologicznych oraz atmosferycznych.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach:

24 października br. (sobota, godz. 10:00-17:00) - moduł: Badania atmosferyczne
25 października
br. (niedziela, godz. 10:00-17:00) - moduł: Badania hydrologiczne

Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się ze stosowaną w Programie metodyką prowadzenia badań przyrodniczych, obsługą sprzętu pomiarowego oraz metodami raportowania wyników do ogólnoświatowej bazy danych.

Koszt udziału w jednym module warsztatowym (badania atmosferyczne lub badania hydrologiczne) to 180 zł.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy poprzez elektroniczny formularzy zgłoszeniowyRejestracja jest otwarta do 12 października.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Zmiana terminu Warsztatów poczatkowych

Planowane na dzień 14 marca 2015 r. Warsztaty  poczatkowe Programu GLOBE dotyczące badania atmosfery zostały odwołane. Nowy termin warsztatów to 11.04.2015. Osoby, które zgłosiły się na warsztat 14 marca automatycznie kwalifikują się na nowy termin. Bardzo przepraszamy wszystkich uczestników za zmiany. Zgłoszenia przyjmujemy do 7.04.2015 r. Przeprowadzenie warsztatów uzależnione jest od liczby zgłaszających sie nauczycieli o czym będziemy wiedzieli 8.04.2015 .

Koordynator Programu GLOBE

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE