The Great Global Investigation of Climate (GGIC)

ggicSeptember - December - March - June

Wielkie Badania Klimatu
Wrzesień - Grudzień - Marzec - Czerwiec

GGIC koncentruje się na pomiarach wykonywanych na bazie protokołów GLOBE, które posłużyć mogą do określenia lokalnego klimatu. Organizowane w ramach GGIC cztery intensywne kampanie pomiarowe (IOP - Intensive Observing Periods) mają na celu zbieranie danych na temat temperatury powietrza oraz wielkości opadów atmosferycznych, a następnie wprowadzanie ich do międzynarodowej bazy danych GLOBE. Dzięki temu uczniowie mogą obserwować sezonowe zmiany mierzonych wielkości, które różnią się między sobą w zależności od położenia geograficznego, a przede wszystkim zależą od takich czynników jak: zmienność klimatu, bliskość wody, ukształtowanie terenu, topografia, susze oraz inne zdarzenia ekstremalne. Obserwując zmienność naszego środowiska w czasie, uczniowie Programu GLOBE uczestniczący w GGIC próbują odpowiedzieć na pytanie "Jaki jest klimat w mojej okolicy i jak się on zmienia?". Podczas badań GGIC uczniowie dowiadują się:

  • jak za pomocą takich wielkości jak temperatura powietrza oraz opady atmosferyczne scharakteryzować klimat
  • jak sklasyfikować klimat swojej okolicy na podstawie wykonywanych pomiarów
  • jak lokalne badania pogody mogą prowadzić do badania zmian klimatu

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową GGIC.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2023 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE