Dane GLOBE

Tylko szkoły uczestniczące w Programie GLOBE mogą przekazywać wyniki swoich badań!

Drodzy uczestnicy Programu GLOBE!

Zbliżają się ważne momenty Programu GLOBE. Już na początku marca spotykamy się w Gronie Nauczycieli. W kwietniu mamy spotkanie Dyrektorów, na którym zostanie ogłoszona kwalifikacja na GLOBE GAMES 2014. Niestety bardzo wiele szkół od ponad roku nie raportuje danych? A jak wiemy to jest jeden z elementów ustalenia uczestnictwa w GG. Zwracam uwagę i namawiam do jak najszybszego uzupełnienia braków!! Dla tych którzy jeszcze maja klopoty z wprowadzaniem danych na nowej stronie przygotujemy małe szkolenie podczas Konferencji w marcu 2014.

W celu wprowadzenia do bazy wyników ostatnio przeprowadzonych pomiarów proszę połączyć się z amerykańską stroną Programu GLOBE. Po zalogowaniu się nalezy wybrać "Entry data", a następnie wybrać moduł, którego dotyczą pomiary oraz wypełnić formularz pojawiający się na ekranie. Przy pierwszym wprowadzaniu danych należy pamiętać o określeniu miejsca prowadzenia pomiarów (Study side).

Przypominamy, że zmaina portalu amerykańskiego spowodowała konieczność rejestracji nauczycieli Programu GLOBE do systemu wg procedury.

Logowanie (pdf)

Wprowadzanie danych (pdf)

Administrowanie kontem (pdf)

Więcej informacji o korzystaniu z portalu GLOBE

Wszyscy moga oglądać dane zbierane w ramach Programu na stronie amerykańskiej. Na portalu uruchamiane jest nowe narzedzie wizualizacji danych. Prace są w toku i niedługo bedzie można zobaczyć dane dotyczace wszystkich protokołów Programu.

Portal umozliwia równiez zobaczenie długoterminowych danych z Global Historical Climate Network (GCHN). Dane są dostarczane jako plik Google Earth KML. Po wyswietleniu pliku w Google Erth z rozwijanych balonów można pobrać i obejrzeć dane dotyczace temperatury powietrza i opadów w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkami) i przeznaczone do wykorzystania w programie arkusza kalkulacyjnego.Dane są dostępne w odstępach miesięcznych lub rocznych. Aby obliczyć np. roczne średnie, musisz pobrać dane miesięczne. Więcej informacji o tym zbiorze danych jest dostępna poprzez NCDC na: http://www.ncdc.noaa.gov/ghcnm

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2023 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE