„od naukowców”

Blog naukowców - Scientists' Blog

Zapraszamy na blog naukowców z całego świata, utworzonego w ramach Programu GLOBE, gdzie poruszane są tematy dotyczące wielu istotnych zagadnień naukowych. Współpracuj z naukowcami z całego świata! Wejdź na blog, dowiedz się więcej na temat najnowszych trendów w nauce!

 Scientists BlogFinal

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE