Międzynarodowe projekty badawcze

Student Climate Research Campaign

scrc1
GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) to działanie ogłoszone przez Dyrektora GLOBE w 2010 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową SCRC.

Phenology and Climate

fenology

September 2012-June 2013

Fenologia i Klimat
wrzesień 2012 - czerwiec 2013

Projekt „Fenologia i Klimat” ma na celu lepsze zrozumienie relacji między klimatem a cyklami rozwojowymi roślin. Jest to najnowszy projekt realizowany w ramach Student Climate Research Campaign (SCRC). W projekcie tym wykonuje się m. in. obserwacje dotyczące wzrostu, kwitnięcia i przekwitania roślin, a także pomiary: temperatury powietrza, opadów, temperatury gleby, wilgotności gleby. Wyniki obserwacji i pomiarów wprowadzane są do bazy danych GLOBE.

Realizacja projektu wraz z uczniami, to nie tylko nauka, ale przede wszystkim świetna zabawa. Wyniki pomiarów wykonywanych w ramach projektu wprowadzane są do bazy danych GLOBE.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową projektu Phenology and Climate.

The Great Global Investigation of Climate (GGIC)

ggicSeptember - December - March - June

Wielkie Badania Klimatu
Wrzesień - Grudzień - Marzec - Czerwiec

GGIC koncentruje się na pomiarach wykonywanych na bazie protokołów GLOBE, które posłużyć mogą do określenia lokalnego klimatu. Organizowane w ramach GGIC cztery intensywne kampanie pomiarowe (IOP - Intensive Observing Periods) mają na celu zbieranie danych na temat temperatury powietrza oraz wielkości opadów atmosferycznych, a następnie wprowadzanie ich do międzynarodowej bazy danych GLOBE. Dzięki temu uczniowie mogą obserwować sezonowe zmiany mierzonych wielkości, które różnią się między sobą w zależności od położenia geograficznego, a przede wszystkim zależą od takich czynników jak: zmienność klimatu, bliskość wody, ukształtowanie terenu, topografia, susze oraz inne zdarzenia ekstremalne. Obserwując zmienność naszego środowiska w czasie, uczniowie Programu GLOBE uczestniczący w GGIC próbują odpowiedzieć na pytanie "Jaki jest klimat w mojej okolicy i jak się on zmienia?". Podczas badań GGIC uczniowie dowiadują się:

  • jak za pomocą takich wielkości jak temperatura powietrza oraz opady atmosferyczne scharakteryzować klimat
  • jak sklasyfikować klimat swojej okolicy na podstawie wykonywanych pomiarów
  • jak lokalne badania pogody mogą prowadzić do badania zmian klimatu

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową GGIC.

The Climate and Land Cover Project (CLC)

clcJuly - October - January - April

Pokrycie Terenu a Klimat
Lipiec - Październik - Styczeń - Kwiecień

Projekt Pokrycie Terenu a Klimat jest badaniem, które łączy wysiłki uczniów Programu GLOBE oraz naukowców z całego świata, w celu doskonalenia klasyfikacji pokrycia terenu służącej do tworzenia modeli klimatu. Uczniowie podczas czterech intensywnych okresów pomiarowych, wykorzystując protokoły GLOBE nt. pokrycia terenu, zbierają fotografie oraz klasyfikują pokrycie terenu w okolicy ich szkół. Następnie zebrane dane wysyłają do międzynarodowej bazy Programu GLOBE, które służą nie tylko do uzupełnienia bazy danych, ale także pomagają udokumentować zmiany pokrycia terenu w czasie w różnych miejscach na całym świecie oraz poprawy modeli klimatu tworzonych przez naukowców.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową CLC.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE