Pomiary

Pomiary i badania w Programie GLOBE

Zakres pomiarów w Programie opisany jest poniżej. Dla każdego pomiaru opracowane zostały protokoły badań i karty pracy. Pełny dostęp do materiałów mają nauczyciele Programu po zalogowaniu się na portal. Dla szkół, które pragną przystąpić do Programu dostępna jest specyfikacja przyrządów pomiarowych stosowanych w Programie GLOBE (poniżej). Dodatkowe informacje w języku angielskim można znaleźć również na www.globe.gov.

Oprócz sprzętu dedykowanego poszczególnym pomiarom możliwe jest zbieranie danych przy wykorzystaniu Automatycznych stacji pomiarowych, które pozwalaja na pomiar wielu parametrów jednocześnie.

Automatyczne Stacje Pomiarowe

 • Temperatura powietrza
 • Temperatura gleby
 • Wilgotność gleby
 • Opad deszczu
 • Wilgotność
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Wiatr

Atmosfera

atmosfera Protokoły

 • Temperatura powietrza
 • Obserwacja chmur
 • Obserwacja smug kondensacyjnych
 • Opad deszczu
 • Opad śniegu
 • Wilgotność
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Ozon
 • Aerozole
 • Para wodna
 • Temperatura powierzchniowa Ziemi

Specyfikacja przyrządów Sprzęt pomiarowy
Dodatkowe - Strona z programami obliczeniowymi
Dodatkowe - Atlas chmur 
Dodatkowe - Pojęcia meteorologiczne

Hydrologia

hydro Protokoły

 • Temperatura
 • pH
 • Azot ogólny
 • Tlen rozpuszczony
 • Przewodnictwo
 • Alkaliczność
 • Przezroczystość
 • Zasolenie
 • Obserwacja pływów
 • Makroorganizmy słodkowodne

Specyfikacja przyrządów Sprzęt pomiarowy

Gleby

gleba Protokoły

 • Charakterystyka gleby
 • Wilgotność gleby
 • Temperatura gleby
 • Infiltracja gleby

Specyfikacja przyrządów Sprzęt pomiarowy

Pokrycie terenu / biologia

teren Protokoły

 • Biometria drzew
 • Biometria traw
 • Pokrycje terenu

Specyfikacja przyrządów  Sprzęt pomiarowy

Fenologia

fenologiaProtokoły

 • Fenologia - pękanie pąków
 • Fenologia - Bez
 • Fenologia - Zazielenianie / Zrzucanie liści
 • Ogrody fenologiczne

 

Pomiary specjalne

gpsProtokoły

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE