Phenology and Climate

fenology

September 2012-June 2013

Fenologia i Klimat
wrzesień 2012 - czerwiec 2013

Projekt „Fenologia i Klimat” ma na celu lepsze zrozumienie relacji między klimatem a cyklami rozwojowymi roślin. Jest to najnowszy projekt realizowany w ramach Student Climate Research Campaign (SCRC). W projekcie tym wykonuje się m. in. obserwacje dotyczące wzrostu, kwitnięcia i przekwitania roślin, a także pomiary: temperatury powietrza, opadów, temperatury gleby, wilgotności gleby. Wyniki obserwacji i pomiarów wprowadzane są do bazy danych GLOBE.

Realizacja projektu wraz z uczniami, to nie tylko nauka, ale przede wszystkim świetna zabawa. Wyniki pomiarów wykonywanych w ramach projektu wprowadzane są do bazy danych GLOBE.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową projektu Phenology and Climate.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE