Student Climate Research Campaign

scrc1
GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) to działanie ogłoszone przez Dyrektora GLOBE w 2010 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową SCRC.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE