The Climate and Land Cover Project (CLC)

clcJuly - October - January - April

Pokrycie Terenu a Klimat
Lipiec - Październik - Styczeń - Kwiecień

Projekt Pokrycie Terenu a Klimat jest badaniem, które łączy wysiłki uczniów Programu GLOBE oraz naukowców z całego świata, w celu doskonalenia klasyfikacji pokrycia terenu służącej do tworzenia modeli klimatu. Uczniowie podczas czterech intensywnych okresów pomiarowych, wykorzystując protokoły GLOBE nt. pokrycia terenu, zbierają fotografie oraz klasyfikują pokrycie terenu w okolicy ich szkół. Następnie zebrane dane wysyłają do międzynarodowej bazy Programu GLOBE, które służą nie tylko do uzupełnienia bazy danych, ale także pomagają udokumentować zmiany pokrycia terenu w czasie w różnych miejscach na całym świecie oraz poprawy modeli klimatu tworzonych przez naukowców.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową CLC.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2023 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE