Regionalne Projekty Badawcze

RPB(2009 - 2011)

Program Regionalnych Projektów Badawczych oparty na doswiadczeniach i dorobku Programu GLOBE ma na celu rozszerzyć formułę Programu, wzbogacić treści dydaktyczne i zwiększyć obszar jego działania, którym objęci zostaną nauczyciele i uczniowie nieuczestniczący w Programie. 

Projekt uwzględniał następujące elementy:

  • wyznaczenie w okolicach szkoły ścieżki dydaktyczno-badawczej,
  • rejestrację trasy ścieżki oraz wyznaczenie przystanków edukacyjnych i punktów pomiarowych/obserwacyjnych przy pomocy odbiornika GPS;
  • opracowanie koncepcji merytorycznej i metodycznej badań terenowych uwzględniając pracę metodą projektu badawczego oraz dorobek (metodologię, materiały) Programu GLOBE;
  • dokonywanie obserwacji i pomiarów parametrów środowiska w terenie na wyznaczonej ścieżce dydaktyczno-badawczej,
  • opracowanie (podsumowanie, interpretacja) uzyskanych wyników;

Aby obejrzeć wyniki projektu odwiedź stronę internetową Regionalnych Projektów Badawczych

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE