Badawcza Kampania Klimatyczna

bkk2(styczeń 2012 - czerwiec 2014)

Badawcza Kampania Klimatyczna to dodatkowe działania edukacyjne, będące rozszerzeniem formuły Programu GLOBE, zaprojektowane w Polsce  w ramach edycji  Badaj Klimat z Programem GLOBE na lata 2012-2014. Wpisują się one znakomicie w GLOBE Student Climate Research Campaign - akcję prowadzoną na skalę międzynarodową. 

Badawcza Kampania Klimatyczna w Polsce rozpoczęła się w marcu 2012 roku warsztatami dla nauczycieli i prowadzona będzie do czerwca 2014 roku. Na bazie protokółów i doświadczeń Programu GLOBE, proponujemy we współpracy z naukowcami rozszerzenie dotychczasowych badań uczniów w ramach trzech modułów:

Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi

Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery

Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu

Piszą o nas na portalu GLOBE patrz tutaj

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową Badawczej Kampanii Klimatycznej

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE