GLOBE at Night

GLOBE nocąglobe-at-night

GLOBE at Night to międzynarodowa kampania społeczno-naukowa, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat skutków zanieczyszczenia świetlnego. Każdy zainteresowany może uczestniczyć w pomiarach jasności nocnego nieba i przyczynić się do uzyskania globalnego obrazu "zanieczyszczenia" sztucznym oświetleniem nocnego nieba. Zanieczyszczenie świetlne nie tylko utrudnia obserwację astronomiczną nieba, ale także może mieć negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Wykonywane pomiary nie wymagają posiadania żadnego specjalistycznego sprzętu.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową GLOBE at Night.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE