Strona europejska

Każdy region ma swojego przedstawiciela w międzynarodowego komitecie doradczym - GLOBE International Advisory Committee (GIAC) oraz regionalnego biuro,  Regional Help Desk Office (RHDO), które zapewnia podstawowe wsparcia dla regionu. Regiony posiadaja również ciała doradcze.

Board of Europe and Eurasia GLOBE Country Coordinators  Committee składa sie z 6 osób.

  • Karl Torstein Hetland (Norway)
  • Matthijs Begheyn (Netherlands)
  • Danielle De Staerke (France)
  • Magda Machinko-Nagrabecka (Poland)
  • Farid Hamdan (Israel)
  • Kaido Reivelt (Estonia)

Co roku odbywają się spotkania Koordynatorów Europejskich, na których dyskutowana są metody realizacji Programu w Regionie. Uczestnicy dzielą sie doświadczeniami i uzgadniają pomysły wspólnych Projektów realizowanych na poziomie europejskim.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Programu GLOBE naszego regionu!

 

globe-europa

 

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE