Strona amerykańska

GLOBE to program międzyagencyjny zarządzany przez National Aeronautics and Space Administration (NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Science Foundation (NSF), wspomagany przez U.S. Department of State a realizowany pod kierownictwem University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) w Boulder, w Kolorado. Dzięki współpracy tak specjalistycznych instytucji i naukowców w nich pracujących powstały wartościowe materiały edukacyjne Programu oraz nowoczesny portal z zasobami Programu. Portal jest w języku angielskim. Poprzez aplikacje znajdującą się na portalu szkoły zaangażowane w Program GLOBE przekazują dane pomiarowe do bazy danych. Możliwa jest również przestrzenna wizualizacja danych.

Portal ma charakter społecznościowy i dotyczy wielu osób współpracujących ze sobą w ramach grup organizacyjnych i tematycznych. Każdy z uczestników ma własny, modyfikowalny profil. Te grupy to: szkoły, uczniowie, absolwenci i auczyciele, ale także  koordynatorzy krajowi, trenerzy i naukowcy z całego świata. Uczestnicy skupiają się również wokół interesujących ich tematów kampanii pomiarowych np. Climate and Land Cover Project (CLC), Phenology and Climate, czy GLOBE Mount Kilimanjaro Xpedition.

Zapraszamy do odwiedzenia międzynarodowej strony Programu GLOBE!

 

 globe-usa

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE