Projekty, ćwiczenia, zadania: pomysły i inspiracje

Gotowe pomysły na projekt uczniowski (dedykowany uczniom w wieku 11-14 lat) oraz dodatkowe ćwiczenia można znaleźć na stronie Kampanii. Materiały są dostępne w języku angielskim.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE