Obserwacje roślinności z aplikacją GrowApp

W ramach Kampanii realizację protokołów Zazieleniania się (Green up) i Starzenia się roślin (Green down) wspierać będzie dedykowana aplikacja mobilna GrowApp. Pozwali ona na wzbogacenie wyników podstawowych obserwacji o dokumentację zdjęciową (rapotowanie zmian w wyglądzie drzew i krzewów). Na podstawie przesłanych zdjęć będzie automatycznie tworzona animacja prezentująca zmiany fenologiczne zachodzące w ciągu roku.

Aplikacja jest całkowicie darmowa. Więcej informacji o aplikacji znajdziesz na oficjalnej stronie Kampanii.

Jak prowadzić obserwacje przy wykorzystaniu aplikacji?

1. Wybierz jedno lub więcej drzew (z badanych 6 gatunków w ramach Kampanii), które możesz regularnie obserwować

2. Pobierz aplikację GrowApp

3. Otwórz aplikację i wykonaj pierwsze zdjęcie drzewa 

3. W okienku "Description" ("Opis")  wpisz gatunek drzewa wykorzystując do tego #hashtagi: 

       a) gatunek: #birch, #hazel, #oak, #cherry, #lime, #beech

       b) #GLOBE

       c) #nazwa szkoły

4. Wykonuj kolejne zdjęcia, wykorzystując efekt przezroczystości

 

KampaniaFenologiczna2017

 

5. Po wykonaniu co najmniej 2 zdjęć animacja utworzy się sama!

6.  Zobacz swoje obserwacje na mapie GrowApp na stronie www.growapp.today

 

Więcej informacji oraz jak korzystać z aplikacji w poniższej prezentacji. Jak posługiwać się aplikacją?

  

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE