GLOBE Data Explorations

flag uk GLOBE Data Explorations to zestaw zadań i ćwiczeń przygotowanych, aby wesprzeć uczniów w poznawaniu metod analizowania danych atmosferycznych zbieranych w ramach Programu GLOBE i możliwości ich wykorzystania w praktyce, m.in. badaniach klimatu.

Czytaj więcej...

GIS w szkole: przewodnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

flag pl flag uk W jaki sposób urozmaicić zajęcia z biologii lub geografii, aby nie tylko bardziej zainteresować uczniów, ale także ułatwić im zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności? W poradniku "GIS w szkole" przedstawiono propozycje zastosowania technologii geoinformacyjnych w ramach lekcji geografii, biologii oraz zajęć z obszaru edukcji ekologicznej.

Czytaj więcej...

Scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli gimnazjów: na podstawie materiałów i doświadczeń Programu GLOBE

flag pl Kilkanaście scenariuszy zajęć opracowanych w latach 2001 oraz 2002 na bazie materiałów Programu GLOBE oraz doświadczeń związanych z jego realizacją w Polsce. Zaprezentowane w publikacji scenariusze dotyczą: atmosfery (ze szczególnym uwzględnieniem czynników klimatycznych), hydrologii (wody powierzchniowe), gleby (właściwości gleb), roślinności (badanie pokrycia terenu, sezonowość).

Czytaj więcej...

Scenariusze zajęć: Program GLOBE w Dekadzie dla Zrównoważonego Rozwoju

flag pl Materiały edukacyjne opracowane z okazji Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące istotnych kwestii na styku środowisko przyrodnicze a gospodarka człowieka (transport, energia, opady, różnorodność biologiczna).

Czytaj więcej...

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem danych Programu GLOBE

flag pl 30 scenariuszy zajęć, których tematyka nawiązuje do tematów zawartych w podstawach programowych nauczania przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych w różnych krajach. Opracowane przez czynnych zawodowo nauczycieli z Estonii, Czech, Holandii, Norwegii, Polski i Wielkiej Brytanii w ramach projektu e-LSEE (e-Learning in Science and Environmental Education).

Czytaj więcej...

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE