Przyłącz się

Opracujmy mapę pokrycia terenu z NASA GLOBE Observer

15 wrzesień 2018

LanCoverImageNEW KWAplikacja NASA GLOBE Observer się rozwija! :-) Nowy moduł "Adopt a Pixel" to zaproszenie do uważnej obserwacji naszego otoczenia oraz śledzenia jego zmian.

Nawet najbardziej dokładne mapy globalnego pokrycia terenu, opracowywane na podstawie zdjęć satelitarnych, mają bardzo niską rozdzielczość. Jeden piksel obrazuje nawet kilkaset metrów. To znaczy, że park miejski może być niekiedy zbyt mały, aby w ogóle znaleźć się na takiej mapie - mówi Peder Nelson, ekspert ds. pokrycia terenu na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie.

Informacje o pokryciu terenu są ważne przy badaniu wielu różnych procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Są także istotne dla społeczności lokalnych, aby wspierać budowanie ich odporności na katastrofy typu pożary, powodzie, czy osuwiska  - mówi Holli Kohl, koordynatorka projektu

Pomóżmy wspólnie opracować szczegółową mapę pokrycia terenu dla całego świata!

Pobierzcie nową wersję aplikacji NASA GLOBE Observer. Dzięki aplikacji:

  • dowiecie się, w jaki sposób należy prowadzić obserwacje, aby mogli z nich skorzystać eksperci i naukowcy;
  • sprawdzicie, czy wyniki wazych obserwacji są zgodne z mapą wykonaną na podstawie danych satelitarnych --> stąd nazwa modułu :-)
  • dowiecie się, jak dany obszar oceniają inni członkowie społeczności Programu GLOBE.

Szczegóły znajdziecie pod linkiem: https://observer.globe.gov/news-events/news/-/blogs/47774031

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE