Aktualności

Ankieta aktualizacyjna uruchomiona!

Ostatnie zmiany w systemie edukacji sprawiły, iż część szkół od 1 września funkcjonuje pod nowymi nazwami. Jednocześnie część nauczycieli Programu GLOBE zdecydowała o zmianie placówki, w której uczą. W związku z tym niezbędna jest aktualizacja Bazy Danych Nauczycieli i Szkół Programu GLOBE. Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów Programu GLOBE z prośbą o pomoc w realizacji tego zadania. Już dziś na ręce nauczycieli i dyrektorów szkół trafiła wiadomość z prośbą o wypełnienie ankiety.

Szkoły mają 3 tygodnie - do 30 października - na wypełnienie ankiety, a co za tym idzie - przekazanie Krajowemu Koordynatorowi Programu zaktualizowanej informacji o samej szkole, a także nauczycielach, którzy prowadzą Program.

Uwaga! Wypełnienie ankiety jest warunkiem koniecznym, aby szkoła nadal miała status "aktywna" na amerykańskiej stronie Programu GLOBE.

 

[Porada #2] Raportowanie wyników do bazy GLOBE

keyboard 824317 cutJeśli przy prowadzeniu obserwacji i pomiarów środowiska zapisujecie ich wyniki na papierowych formularzach, pamiętajcie, żeby regularnie wprowadzać zebrane informacje do Bazy Danych o Środowisku Programu GLOBE. W ten sam sposób raportujecie dane zebrane dzisiaj, jak i tydzień, miesiąc, czy rok temu.

 1. Zalogujcie się na swoje konto w serwisie www.globe.gov
 2. Naciśnijcie klawisz Enter Data.
 3. Klikacie na nazwę swojej szkoły - rozwinie się lista ze wszystkimi punktami pomiarowymi, jakie macie zdefiniowane (punkty obserwacyjne, w których dokonujecie pomiarów).
 4. Wybieracie punkt obserwacyjny, w którym zbieraliście dane, jakie chcecie zaraportować do bazy.
 5. Następnie wybieracie protokół, którego dotyczą wyniki pomiarów.
 6. Wskazujecie datę i godzinę wykonania pomiarów, a następnie podajecie wyniki obserwacji.

Kroki 2-5 możecie podejrzeć na krótkim filmiku instruktażowym (obejrzyj film).

W razie problemów z raportowaniem danych, prosimy o kontakt telefoniczny lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Certyfikaty "Aktywna Szkoła i Nauczyciel GLOBE"

certyfikatGLOBE1Od bieżącego roku szkolnego wprowadzamy nowy system wyróżnień dla szkół oraz nauczycieli, którzy angażują się w realizację Programu GLOBE w Polsce. Certyfikaty "Aktywna Szkoła Programu GLOBE" oraz "Aktywny Nauczyciel Programu GLOBE" będą przyznawane na dany rok szkolny po dokonaniu oceny aktywności, jakie w poprzednim roku szkolnym (od września do czerwca) podejmowała szkoła oraz nauczyciele Programu. Dodatkowo będą przyznawane wyróżnienia dla najaktywniejszych nauczycieli Programu GLOBE, którzy m.in.: realizowali ze swoimi uczniami dodatkowe działania (np. udział w wydarzeniach, kampaniach, projektach, itp.); aktywnie promowali Program GLOBE.

Obdywa tytuły są odnawiane co roku. Nie muszą być nadawane ciągle.

Kryteria przyznawania certyfikatów został przedstawione na ostatniej Konferencji Nauczycieli Programu GLOBE w październiku 2016 r. (zobacz prezentację). Proszę zwrócić uwagę, iż ten rok (jako pierwszy rok wydawania certyfikatów) jest wyjątkowy. Od przyszłego roku szkolnego obowiązywać będą zmodyfikowane kryteria.

Certyfikaty na rok szkolny 2017/2018 będą sukcesywnie wydawane i przesyłane drogą e-mail
na ręce Nauczycieli i Dyrekcji od 3 października br.
(z uwzględnieniem informacji pozyskanych podczas aktualizacji danych szkół i nauczycieli).

 ---------------------------------

Certyfikat aktywności na rok szkolny 2017/2018 (czyli tytuł „Aktywna Szkoła Programu GLOBE”) otrzymuje szkoła, która:

 • w okresie od 1 września 2015 r. do 30 października 2017 r. (!) wprowadziła do bazy Programu GLOBE co najmniej 100 wyników pomiarów (liczą się także wprowadzenie pomiarów archiwalnych, które do tej pory nie były wprowadzone na portal globe.gov).

---------------------------------

Certyfikat aktywności na rok szkolny 2017/2018 (tytuł „Aktywny Nauczyciel Programu GLOBE”) otrzymuje nauczyciel, który:

 • był obecny na XIV Konferencji Nauczycieli Programu w październiku 2016 r.,
 • pracuje w szkole otrzymującej tytuł „Aktywna Szkoła Programu GLOBE”,
 • niepracuje obecnie w szkole Programu GLOBE, ale prześle na adres Krajowego Koordynatora Programu krótką informację nt. działań, jakie podejmował w zakresie wykorzystania i promocji dorobku Programu.

[Porada #1] Aktualizacja danych szkoły w systemie GLOBE

keyboard 824317 cutWasza szkoła zmieniła od nowego roku szkolnego swoją nazwę? Co powinniście zrobić, aby pomimo zmiany nazwy placówki kontynuować pomiary i obserwacje w dotychczasowych punktach badawczych, zachowując ciągłość danych?

 1. Zalogujcie się na swoje konto w serwisie www.globe.gov
 2. Wejdźcie do zakładki Manage --> Users and Organisations
 3. Klikacie na nazwę swojej szkoły, wchodząc w kartę ze szczegółowymi informacjami
 4. W zakładce Details aktualizujecie oficjalną nazwę swojej szkoły i klikacie klawisz Save
 5. W zakładce GLOBE Info aktualizujecie nazwisko dyrektora oraz informację o poziomie nauczania, jaki "obsługuje" Wasza szkoła, i klikacie klawisz Save
  Tu podpowiedź - poziomy nauczania są rozpisane zgodnie z amerykańskim systemem nauczania, co oznacza, że:
  Primary: K-6 to dzieci w wieku 5-11 lat
  Secondary: 7-12 to młodzież w wieku 12-18
  Higher Ed: 13+ to młodzież w wieku 18+ (ta kategoria jest zasadniczo zarezerwowana dla uczelni wyższych!)

Kroki 2-5 możecie podejrzeć na krótkim filmiku instruktażowym (obejrzyj film).

W razie problemów z aktualizacją nazwy szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

[EKF] Współpraca z europejskimi szkołami

 

linden tree 817061 1280Przyłączcie się do Europejskiej Kampanii Fenologicznej - zrealizujcie wspólny projekt ze szkołami z innych krajów europejskich! Rejestracja trwa do 22 września. Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, w którym podasz swoje dane, nazwę szkoły, którą reprezentujesz, informacje o wieku uczniów oraz gatunkach drzew, jakie  obserwujecie.

W ramach projektu uczniowie:

 • dzięki wykorzystaniu aplikacji GrowApp, poszerzą swoją wiedzę nt. obserwacji fenologicznych oraz sezonowych zmian w przyrodzie,
 • zrealizują własny projekt badawczy,
 • podzielą się jego wynikami z kolegami i koleżankami z innych krajów,

Na realizację działania warto przeznaczyć 4-6 lekcji w okresie od września do grudnia br.

 

Harmonogram prac obejmuje:

Faza A (start: 15 września)

Szkoły rejestrują chęć współpracy w projektach poprzez formularz online. Uczniowie zaczynają pracę z aplikacją GrowApp, wykonując codziennie zdjęcia tego samego drzewa. Zespół projektowy z waszej szkoły przedstawia się swoim koleżankom i kolegom z innych krajów.

Faza B (start: 1 października)

Twoi uczniowie poznają kolegów i koleżanki z wybranej europejskiej szkoły, z którą będziecie współpracować. Wspólnie pracują nad sformułowaniem pytania badawczego i zaplanowaniem obserwacji fenologicznych.

Faza C (start: 20 października)

To okres analizy wykonanych zdjęć i dyskusji na temat różnic w uzyskanych wynikach. Uczniowie zestawiają pozyskane dane z danymi klimatycznymi.

Faza D (start: 21 listopada)

Podsumowanie projektów. Na tym etapie uczniowie wspólnie przygotowują prezentację wyników, która będzie zaprezentowana na stronie Programu GLOBE.

 

Kolejna edycja międzyszkolnych projektów ruszy na wiosnę 2018.

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2019 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE