Ze świata

Poszukiwana, poszukiwane...

Szukamy szkół, które w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyły we wspólnym projekcie lub wymianie uczniowskiej z dowolną szkołą w Stanach Zjednoczonych. Współpraca mogła odbywać się zdalnie (telekonferencje, praca na platformie internetowej) lub przyjąć bardziej realną formę np. wizyty studyjnej.

Uczestniczyliście w takiej współpracy. Napiszcie do nas!

 

Projekt "MASS" jako europejska Success Story!

 

MASSZ radością informujemy, że projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) został wyróżniony przez Komisję Europejską tytułem "Success Story" jako jeden z najlepszych projektów edukacyjnych ostatnich lat!

Tytuł ten przyznawany jest przedsięwzięciom, które dzięki swoim osiągnięciom, kreatywnemu podejściu oraz innowacyjnym rezultatom mogą stanowić inspirację dla szerokiego grona edukatorów. Jesteśmy niezwykle dumni z uzyskanego wyróżnienia :-)

Projekt MASS był realizowany przez nauczycieli i ekspertów z 8 europejskich krajów, w tym Polski. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi, jak sprawić, że nauka przedmiotów z obszaru STEM stanie się niezwykłą przygodą. W ramach projektu przeprowadzona została rozbudowana analiza uwarunkowań wyzwań i barier w nauczaniu przedmiotó matematyczno-przyrodniczych. Opracowaliśmy również szereg materiałów edukacyjnych: zestawy scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz pakiety szkoleniowe dla osób pracujących dla doradcy przedmiotowi oraz trenerzy.

Wszystkie materiały projektowe są dostępne na stronie www.mass4education.eu w 8 językach, w tym po angielsku i po polsku.

 

Learning for a People & Planet: weź udział w międzynarodowych warsztatach edukacyjnych

ecosystem.pngLearning for a People & Planet to cykl warsztatów dla nauczycieli i edukatorów, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie około tygodniowych stacjonarnych kursów organizowanych w najpiękniejszych regionach Bułgarii i Hiszpanii. Językiem spotkań jest jęz. angielski.

Cykl składa się z trzech warsztatów tematycznych:

  • Green Entrepreneurship (2-7 kwietnia 2018, Hiszpania; 2-8 września 2018, Bulgaria; 5-9 listopada 2018, Bulgaria oraz 15-20 marca 2019, Hiszpania)
  • Outdoor Learning in Nature Experience (25-31 marca 2018, Bułgaria; 8-14 października 2018, Hiszpania oraz 22-28 kwietnia 2019, Bułgaria)
  • Education for Sustainability (24-28 czerwca 2019, Hiszpania oraz 1-5 lipca 2019, Bułgaria)

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z Anglii, Bułgarii i Hiszpanii.

Koszt udziału w kursie to 300 EUR (warsztaty odbywające się w Bułgarii) oraz 325 EUR (warsztaty odbywające się w Hiszpanii). Zakwaterowanie oraz lokalne podróże to wydatek rzędu 600 EUR (w Bułgarii) oraz 690 EUR (w Hiszpanii).

 

Udział w warsztatach może być sfinansowany w ramach programu Erasmus+, jeśli szkoła bierze udział w projekcie w ramach Akcji 1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej".

UWAGA! Dla nauczycieli Programu GLOBE przewidziano 30% zniżki za udział w warsztatach Outdoor Learning in Nature Experience, odbywających się w dniach 25-31 marca w Bułgarii. Za udział zapłacicie jedynie 210 EUR.

 

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych kursów są dostępne na stronie Organizatora - Stowarzyszenia Ecosystem Europe z Bułgarii.

Znajdź szkołę partnerską do projektu Erasmus+

erasmusPlus

Złożenie wniosku do programu Erasmus+ to doskonała okazja, aby rozwijać współpracę ze szkołami Programu GLOBE w całej Europie.

W ramach trwających konkursów możliwe jest składanie wniosków z obszaru edukacji szkolnej w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" (termin: 1 lutego) oraz KA229 "Współpraca szkół" (termin: 21 marca). Projekty mobilności służą podnoszeniu kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej w trakcie wyjazdów zagranicznych, uczeniu się od najlepszych specjalistów i ekspertów oraz wymianie doświadczeń z koleżankami i kolegami z całej Europy. Projekty ukierunkowane na współpracę szkół polegają na współdziałaniu placówek z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania.

Szukacie szkoły partnerskiej do wspólnego aplikowania o środki Erasmus+?

 

 

O GLOBE na Forum ONZ w Nairobi

DQL5R6SWAAEGKrzNa całym świecie zanieczyszczenia środowiska co roku przyczyniają się do milionów przedwczesnych zgonów. Biorąc pod uwagę dynamikę tych strat oraz fakt, że problem dotyczy już teraz nas wszystkich, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby zacząć temu przeciwdziałać – tak brzmiało przesłanie tegorocznego, trzeciego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEA-3), które obradowało w Nairobi, w Kenii (4–6 grudnia 2017).

Spotkanie zorganizowane pod hasłem przewodnim #BeatPollution stało się okazją do ukazania Programu GLOBE jako czołowej światowej inicjatywy z nurtu citizen science, wspierającej osiągnięcie i utrzymanie dobrej jakości środowiska. W trakcie wystawy prezentującej Zrównoważone Innowacyjne Rozwiązania (the Sustainable Innovation Expo) zaprezentowane zostały przygotowane przez zespół UNEP/GRID-Warszawa dwie story maps (prezentacje, w których fakty i dane liczbowe przedstawione zostały językiem map) sumujące doświadczenia Centrum w zakresie animowania działań i wspierania inicjatyw obywatelskich w dziedzinie badania zanieczyszczeń wody w skali lokalnej "Is my water safe to drink?" oraz przedstawiające praktyki efektywnego wspierania zielonej infrastruktury "The green backbone of our planet".

"Wodne" story maps w pełni bazowało na doświadczeniach płynących z 20-letniej aktywności polskich szkół w Programie GLOBE. 

Zapraszamy do obejrzenia story map na stronie https://environmentlive.unep.org/media/html/situation/situation_room.html Należy kliknąć na jej tytuł na liście po lewej stronie, a następnie wybrać klawisz "play" (strzałkę).

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE