Poszukiwana, poszukiwane...

18 styczeń 2018

Szukamy szkół, które w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyły we wspólnym projekcie lub wymianie uczniowskiej z dowolną szkołą w Stanach Zjednoczonych. Współpraca mogła odbywać się zdalnie (telekonferencje, praca na platformie internetowej) lub przyjąć bardziej realną formę np. wizyty studyjnej.

Uczestniczyliście w takiej współpracy. Napiszcie do nas!

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE