Projekt "MASS" jako europejska Success Story!

11 styczeń 2018

 

MASSZ radością informujemy, że projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) został wyróżniony przez Komisję Europejską tytułem "Success Story" jako jeden z najlepszych projektów edukacyjnych ostatnich lat!

Tytuł ten przyznawany jest przedsięwzięciom, które dzięki swoim osiągnięciom, kreatywnemu podejściu oraz innowacyjnym rezultatom mogą stanowić inspirację dla szerokiego grona edukatorów. Jesteśmy niezwykle dumni z uzyskanego wyróżnienia :-)

Projekt MASS był realizowany przez nauczycieli i ekspertów z 8 europejskich krajów, w tym Polski. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi, jak sprawić, że nauka przedmiotów z obszaru STEM stanie się niezwykłą przygodą. W ramach projektu przeprowadzona została rozbudowana analiza uwarunkowań wyzwań i barier w nauczaniu przedmiotó matematyczno-przyrodniczych. Opracowaliśmy również szereg materiałów edukacyjnych: zestawy scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz pakiety szkoleniowe dla osób pracujących dla doradcy przedmiotowi oraz trenerzy.

Wszystkie materiały projektowe są dostępne na stronie www.mass4education.eu w 8 językach, w tym po angielsku i po polsku.

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE