Podsumowanie projektu From GLOBE to Erasmus

04 wrzesień 2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z realcją Zespołu Szkoł i Placówek Oświatowych w Nysie, ktora od września 2018 do sierpnia 2020 roku realizowała projekt From GLOBE to Erasmus. Serdecznie gratulujemy sukcesów w projekcie i życzymy kolejnych wspaniałych projektów!

Pod artykułem znajdziecie również "Przewodnik dla ucznia realizującego projekt badawczy w ZSiPO w Nysie", przygotowany przez Jolantę Wawrzyniak-Rószczkę. To solidna dawka wiedzy, pomocna w realizacji projektu badawczego. Gorąco polecamy jako inspirację!

Podsumowanie projektu okiem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie:

Od września 2018r. do sierpnia 2020r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie realizowaliśmy projekt: From GLOBE to Erasmus – uczniowskie projekty badawcze, w ramach programu Erasmus+.

Przygotowaliśmy go wspólnie ze szkołami z Rotterdamu (Niderlandy) i Buzet (Chorwacja). Nasza szkoła była koordynatorem. Celem wypracowanej inicjatywy było rozpoznanie problemów środowiskowych oraz analiza wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery) w miejscu zamieszkania. Działania badawcze i obserwacje prowadziliśmy z wykorzystaniem pomiarów, które od 2012r. realizujemy w ramach międzynarodowego programu GLOBE. Pracę badawczą podjęły międzynarodowe zespoły złożone z uczniów wymienionych szkół. Komunikacja między uczestnikami odbywała się w języku angielskim.

Każda z 81 grup pracowała nad ustalonym przez siebie pytaniem badawczym oraz nad sprawdzeniem uzgodnionej hipotezy. Zadania obejmowały np. systematyczne badania stanu wody w rzekach przepływających przez zamieszkiwane miejscowości, badanie zjawiska „miejskiej wyspy ciepła”, jakości powietrza. Uczniowie korzystali ze specjalnego sprzętu pomiarowego, protokołów Globe’owych. Zgromadzone dane posłużyły do analizy problemu i opracowania wniosków. Wyniki prac zamieszczone zostały na stronie eTwinning i padlet.com.

Odbyły się także 3 spotkania szkół partnerskich, na których, poza działaniami projektowymi, uczniowie mieli okazję do zwiedzania, ale też i do bliższego poznania siebie nawzajem i swoich rodzin.

Praca z projektem wymagała ogromnego zaangażowania wszystkich stron i wszystkim nam dała dużo satysfakcji, mimo pewnych problemów, które pojawiały się trakcie realizacji. Wyniki podjętych działań dostarczyły wielu pozytywnych rezultatów uczniom oraz nam - nauczycielom. Postanowiliśmy kontynuować prowadzenie uczniowskich projektów badawczych w naszej szkole w ramach lekcji geografii. W tym celu przygotowaliśmy Poradnik dla ucznia realizującego projekt badawczy w ZSiPO w Nysie (poniżej w załączeniu).

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron: https://www.facebook.com/fromGlobetoerasmus oraz https://twinspace.etwinning.net/72637

Przewodnik dla ucznia realizującego projekt badawczy w ZSiPO w Nysie
Gloebe Exchange Project: Crossing borders for a better future: Teacher Handbook

 
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE