Wyróżnienia dla najaktywniejszych

28 maj 2019

Już za 3 tygodnie rozpoczniemy upragnione wakacje. Zapraszamy do kontaktu nauczycieli, którzy chcieliby wyróżnić najaktywniejszych uczniów Programu GLOBE okolicznościowymi dyplomami.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE