Czas letni: zmiany godziny badań atmosferycznych

25 marzec 2018

 

miniatura zegar
Z soboty na niedzielę przesunęliśmy zegarki o godzinę do przodu, przechodząc na czas letni. Tym samym modyfikacji uległa godzina wykonywania wybranych pomiarów parametrów atmosferycznych.
 
Wraz ze zmianą czasu należy zmienić również godzinę, o której sa wykonywane pomiary temperatury oraz wilgotności powietrza, a także odczyty wielkość opadów. Pomiary te wykonujemy w czasie południa lokalnego, tj. około godziny 12:30 czasu letniego.
 
badaniaAtmosferyczne
 
 

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE