Mieszkańcy ekomiast przyszłości [ankieta]

26 luty 2018

logoUS kolor

Jaką rolę w kształceniu nowego pokolenia mieszkańców miasta odgrywa szkoła? Zapraszamy do włączenia się we wspólne poszukiwania odpowiedzi na te pytania poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na http://bit.ly/AnkietaUrbanScience

Według danych ONZ w 2014 roku co druga osoba na świecie mieszkała w mieście – w 2050 roku będą to już dwie na trzy osoby (czyli 66 proc. światowej populacji). Jak godzić dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich i rosnące potrzeby ich mieszkańców z dbałością o środowisko? Współczesna nauka dostarcza coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które wspierają budowanie zrównoważonych miast przyszłości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Jak rozbudzić w młodym pokoleniu zainteresowanie osiągnięciami naukowymi i zachęcić do aktywnego poszukiwania ich kreatywnego zastosowania w tworzeniu bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miasta? Jaką rolę odgrywa w tym procesie szkoła? Czy zagadnienia kluczowe dla tworzenia wizerunku miast przyszłości znalazły swoje miejsce w szkolnej podstawie programowej przedmiotów matematycznych i przyrodniczych?

banerekAnkieta

Jesteś nauczycielem w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej zlokalizowanej w mieście? Podziel się swoim doświadczeniem, wypełniając krótką ankietę dostępną na http://bit.ly/AnkietaUrbanScience

Ankieta została przygotowana w ramach projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspólnie z pięcioma europejskimi partnerami. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, tak aby uczniowie mogli rozwijać swoje kluczowe kompetencje, w tym naukowe, niezbędne do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast przyszłości. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

banerekAnkietaDol

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE