Warsztaty

Jesiennne Warsztaty początkowe Programu GLOBE 2013

W dniach 26-27.10 2013 r, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (globe.gridw.pl; www.globe.gov) w Polsce, zaprasza nauczycieli ze szkół pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe dla nauczycieli z zakresu: badań hydrologicznych, badań glebowych, badań pokrycia terenu i fenologii, obsługi odbiornika GPS i strony internetowej Programu oraz przesyłania danych.
Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie nie obejmuje noclegów i wyżywienia). Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej. Zgłoszenia do 10.10.2013 r. - termin przedłużony do 15.10.2013 (są jeszcze 3 miejsca)
Rozpoczęcie warsztatów 26.10.2013 r. o godz. 9.30 w Ośrodku Agrykola, Warszawa, ul. Myśliwiecka 9. Zakończenie planowane jest 27.10.2013 r. ok. godz. 15.00.

Jesienne Warsztaty początkowe Programu GLOBE

Zapraszamy nauczycieli pragnących przystąpić do Programu GLOBE, na Warsztaty początkowe dla nauczycieli z zakresu:

    • badań hydrologicznych,
    • badań glebowych,
    • badań pokrycia terenu i fenologii,
    • obsługi odbiornika GPS
    • strony internetowej Programu oraz przesyłania danych.

Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej. Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie nie obejmuje noclegów i wyżywienia).

Rozpoczęcie warsztatów 26.10.2012 r. (lub 27.10) o godz. 9.30 w Ośrodku Agrykola, Warszawa, ul. Myśliwiecka 9. Zakończenie planowane jest 27.10.2012 r. (lub 28.10) ok. godz. 15.00. Zapisy do Końca września. Liczba miejsc ograniczona. Wkrótce więcej informacji.

II Warsztaty zaawansowane - Moduł C

Zapraszamy nauczycieli, biorących udział w Module C, Badawczej Kampanii Klimatycznej Programu GLOBE na II Warsztaty doszkalające - Satelitarna lekcja z klimatem.

Warsztaty odbędą sie w Warszawie w dniach 4-5 (lub 5-6 w trakcie ustalania) października 2013r. w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych.

Liczymy na obecność wszystkich 19 nauczycieli biorących udział w projekcie. Koszt uczestnictwa z noclegiem ok. 160 zł bez noclegu ok. 90 zł. Staramy się o częściowe dofinansowanie warsztatu (wkrótce wiecej informacji).

Maj 2013 - Warsztaty początkowe Programu GLOBE dla nauczycieli

W dniach 18-19 maja 2013 roku zapraszamy Nauczycieli zainteresowani przystąpieniem do Programu GLOBE na Warsztaty poczatkowe Programu GLOBE. Warsztaty odbęda sie w Warszawie w Centrum Badań Kosmicznych przy ul Bartyckiej.

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE (globe.gridw.pl; www.globe.gov) w Polsce, zaprasza nauczycieli ze szkół pragnących przystąpić do Programu na Warsztaty początkowe dla nauczycieli z zakresu: badań atmosferycznych, badań biologicznych, badań pokrycia terenu i fenologii, obsługi odbiornika GPS i strony internetowej Programu oraz przesyłania danych.
Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie nie obejmuje noclegów i wyżywienia). Program warsztatów obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz szkolenie w pracowni komputerowej.
Rozpoczęcie warsztatów 18.05.2013 r. o godz. 9.30. Zakończenie planowane jest 19.05.2013 r. ok. godz. 15.00. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia wkrótce (23 kwietnia 2013r.).  Zgłoszenia do 10.05.2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Zaproszenie (pdf)
 • Karta zgłoszenia (pdf, doc)
 • Mapka i dojazd (pdf)
 • Program (pdf)
 • Dlaczego GLOBE? (pdf)
 • Folderek Programu GLOBE (pdf)
 • plakat Programu GLOBE (pdf)

Do 15.02 Można rejestrować się na konferencję i warsztaty 9-11.03.2013

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Krajowy Koordynator Programu GLOBE serdecznie zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli połączoną z Warsztatami Doszkalającymi pt. Badanie zapylenia atmosfery, w dniach 9-11 marca 2013 roku w Warszawie.

Konferencja i warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy dzień Konferencji, 9.03.2012r., otwarty jest dla szerokiego grona nauczycieli, zainteresowanych nowoczesną, aktywną edukacją w ramach przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy!

Liczymy na udział przedstawicieli wszystkich szkół GLOBE. W spotkaniu może brać udział dowolna liczba nauczycieli ze szkoły.

Gorąca prośba do Dyrektora szkoły – konferencja jest bardzo istotnym elementem realizacji Programu w Polsce, w związku z tym prosimy o wydelegowanie przynajmniej jednego nauczyciela z każdej szkoły Programu GLOBE. Uczestnictwo nauczyciela jest także punktowane w rankingu na GLOBE GAMES 2013.

więcej

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2022 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE