Mapa wiatru dla całej Ziemi

14 styczeń 2014

Earth-Wind-MapEarth Wind Map - mapa wiatru dla całego świata została opracowana bazując na danych z Centrum Prognoz Środowiskowych NOAA. Dzięki niej możemy otrzymać informację o sile i kierunku wiatru, a także inne informacje o panującej pogodzie w dowolnym miejscu na Ziemi.

Na interaktywnym globusie prezentowany jest kierunek i prędkość wiatru na podstawie danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym, które są ładowane do serwisu co trzy godziny. Jego natężenie prezentowane jest za pomocą linii dynamicznych, które przemieszczają się z prędkością proporcjonalną do siły wiatru.

 

Klikając w słowo "earth" w lewym dolnym roku wyświetli się menu, dzięki któremu na mapie można wyświetlić dodatkowe informacje np. temperaturę, ciśnienie, stopień i gęstość zachmurzenia oraz zmieniać wysokość (mierzoną w jednostkach ciśnienia atmosferycznego), dla której wyświetlane są informacje o sile wiatru. Dodatkowo wszystkie te informacje można wyświetlać w różnych odwzorowaniach geograficznych.

Earth-Wind-Map2

 Przykład: mapa wiatru z wyświetloną dodatkową informacją nt. temperatury

 

Wskazując w dowolne miejsce na mapie z lewej strony wyświetlają się informacje o współrzędnych geograficznych danego miejsca, prędkości i kierunku wiatru, a także informacje z wybranej warstwy podkładowej np. temperatura. Kierunek wiatru określony jest na mapie za pomocą stopni, przy czym 0/360º odpowiada kierunkowi S, 90 º – W, 180 º – N, 270 º – E.

Earth-Wind-Map3

Przykład: mapa wiatru z wyświetloną dodatkową informacją nt. gęstości zachmurzenia oraz informacją o wybranych parametrach we wskazanym miejscu

 

Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia! Informacje zamieszczone na mapie mogą być Wam przydatne podczas analizy wykonywanych przez Was pomiarów atmosferycznych.

Szczegółowe informacje o mapie znajdziecie tutaj.

 

Źródło: na podstawie gisplay.pl

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2024 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE