Po Konferencji Nauczycieli Programu GLOBE 2015

24 kwiecień 2015

W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku odbyła się w Warszawie XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Programu GLOBE. Kilkudziesięciu nauczycieli z całej Polski zaangażowanych w realizację Programu dyskutowało na temat sposobów na zwiększenie atrakcyjności nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukowych.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod edukacji naukowej. W trakcie dyskusji zastanawiano się, jakie metody i narzędzia sprawiają, że nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (uwzględniające problematykę zrównoważonego rozwoju) staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów. Nauczyciele chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu: 

  • wykorzystania innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w nauczaniu generacji "Cyfrowych uczniów”, 
  • popularyzowania wśród najmłodszych uczniów nauczania poprzez odkrywanie/dociekanie naukowe,
  • kształtowania umiejętności badawczych wśród młodzieży osiągającej słabsze wyniki w nauce.

Konferencja została zorganizowana w łączonej formule Programu GLOBE oraz europejskiego projektu MASS (Motivate and Attract Students to Science). Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME, COMENIUS Multilateral networks. Biorą w nim udział nauczyciele Programu GLOBE z 8 krajów: Czech, Estonii, Niemiec, Grecji, Łotwy, Holandii, Cypru i Polski.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w Galerii.

 

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2020 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE