"Czym oddychamy?" Badamy jakość powietrza

smogCzy wiecie, jaka jest jakość powietrza w Waszych miejscowościach? W ostatnich tygodniach temat smogu jest na ustach wszystkich. Przyłączcie się ze swoimi uczniami do projektu pt. „Czym oddychamy”, realizowanego przez Aerozolową Sieć Naukową Poland-AOD. Program GLOBE jest partnerem przedsięwzięcia. Zbudujmy razem sieć pomiarową, która uzupełni zasób danych pozyskiwany w ramach oficjalnie prowadzonego Państwowego Monitoringu Środowiska!
 
Zapraszamy w imieniu własnym oraz prof. UW dr hab. Krzysztofa Markowicza (członka Rady Naukowej Programu GLOBE), którzy koordynuje projekt.

 

CO NOWEGO W PROJEKCIE?

10-03-2017

Czekamy na dostawę czujników

Wydłuża się czas dostawy komponentów, z których eksperci projektu konstruują urządzenia pomiarowe.

W oczekiwaniu na dostawę czujników służących do pomiarów stężenia pyłów w powietrzu zapraszamy wszystkich uczestników projektu do włączenia się w obserwacje atmosfery odnoszące się do problematyki jakości powietrza, a niewymagające posiadania specjalistycznego sprzętu. Inspiracji szukajcie na stronie: http://www.polandaod.pl/

21-02-2017

Pierwsze szkoły spoza Programu GLOBE w projekcie

Z problemem smogu boryka się wiele miejscowości w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że projektem "Czym oddychamy?" zainteresowały się również szkoły, nieuczestniczące jeszcze w Programie GLOBE. Witamy!

SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE

 

szkolaGLOBE smog

szkoły
Programu GLOBE   

szkolaSpozaGLOBE smog

szkoły nieuczestniczące
w Programie

 

 

01-02-2017

 

Witamy pierwszych uczestników projektu

 

Badania jakości powietrza stanowią rozszerzenie podstawowego monitoringu parametrów atmosferycznych prowadzonego przez szkoły Programu. Jednocześnie stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania związane ze złym stanem powietrza, którym oddychamy na co dzień. Zapraszamy do przyłączenia się do sieci!

 

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2017 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE