Webinaria

NADCHODZĄCE SPOTKANIA

 

Webinarium #3 27.11.2018 r., godz. 20:00 | “Acquire - Analyze - Apply (A3): Live from the Institute for Earth Observations in Palmyra Cove, New Jersey USA"

Gośćmi kolejnego webinarium będą John D. Moore, Dyrektor Główny, oraz Peter Dorofy, Dyrektor Naukowy Instytutu Obserwacji Ziemi w Palmyra Cove, którzy opowiedzą o projekcie Acquire - Analyze - Apply (A3). To inicjatywa dzięki której uczniowie i nauczyciele mają możliwość nabywania i rozwijania kluczowych umiejętności. Uczestnicy dowiedzą się też więcej o możliwościach wykorzystania dronów oraz zestawów NASA AEROKAT do zbierania własnych danych o drzewach i pokryciu terenu, a także możliwosciach, jakie daje wykorzystanie narzędzi takich jak HoloGLOBE.

Shareable 3 TAtG Webinar 112718 1

 
 
 
WEBINARIA (ARCHIWUM)
 

Webinarium #2 24.10.2018 r. | “Collect Earth: Live from Oregon USA"

Spotkanie prowadził Peder Nelson z Uniwersytetu w Oregonie (USA), który opowiedział o narzędziu Collect Earth (http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html). Na platformie dostępnej online użytkownicy mogą analizować wysokiej jakości zdjęcia satelitarne np. aby zobaczyć, jak zmieniała się powierzchnia terenów leśnych w ich okolicy.

 

 

Webinarium #1 25.09.2018 r. | Trees Around the GLOBE Kickoff

Podczas spotkania nastąpiło oficjalne uruchomienie kampanii. Omówiono sposób jej realizacji, wykorzystanie danych i protokół GLOBE.

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2022 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE