Nadchodzące wydarzenia

Erasmus+: składanie wniosków na projekty współpracy szkół

21 marzec 2018

Chcecie rozwijać w swojej szkole współpracę międzynarodową? Program Erasmus+ wspiera europejską sieć współpracy między szkołami Programu GLOBE z różnych krajów. Do 21 marca można składać wnioski na projekty Współpracy szkół. 

Znajdź swoją partnerską szkołę już dziś i wspólnie zaplanujcie wymianę grup uczniów lub wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli.

Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu wspieranie są:

  • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom (w tym krótkoterminowe wymiany grup uczniów, długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych, krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej, długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia);
  • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro.

 

Szczegóły dot. aplikowania o fundusze na projekty współpracy szkół można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/

Szukacie partnerów do projektu? Wpiszcie się na specjalną listę przygotowaną przez Regionalne Biuro GLOBE.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE