WARSZTATY: Czy drzewa sprawdzają prognozę pogody? Zostań mentorem uczniowskich projektów badawczych (Poznań, 10 marca 2018 r.)

Zostań Nauczycielem Programu GLOBE i wspieraj swoich uczniów w realizacji przyrodniczych projektów badawczych! Rejestracja tylko do 2 marca. Zarejestruj się już dziś na www.globe.gridw.pl/rejestracja

 

warsztatyPoznan banerek

 

Obserwując Ziemię z kosmosu w okresie wiosennym, łatwo dostrzec “zieloną falę” przesuwającą się z południowo-zachodniej Europy (Hiszpania) do jej północno-wschodniej części (Rosja). Tworzą ją drzewa, na których wyrastają świeże liście, kwitnące kwiaty oraz zazieleniające się łąki i pola. Ta „zielona fala” występuje każdego roku – ale za każdym razem rozpoczyna się w nieco innym momencie. Prowadzone jednocześnie obserwacje roślinności oraz pogody to jedne z najprostszych, ale i najciekawszych, badań terenowych, które mogą stanowić podstawę uczniowskiego projektu badawczego.

Warsztaty to okazja, aby:

  • doskonalić umiejętności w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w przygotowaniu i realizacji przyrodniczych projektów badawczych – w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN zaleca wykorzystanie metody projektu edukacyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych i przedmiotach. Jest to jedna z najbardziej użytecznych i ciekawych metod, która umożliwia rozwój umiejętności kluczowych i osiąganie celów opisanych w podstawie programowej;
  • poszerzyć swoją wiedzę na temat dobrych i atrakcyjnych projektów edukacyjnych dostosowanych do wieku ucznia oraz zgodnych z podstawą programową;
  • dowiedzieć się, jak planować i realizować badania lokalnej przyrody, z wykorzystywaniem metodyki i narzędzi Międzynarodowego, Badawczo-Edukacyjnego Programu GLOBE (ang. GLOBE Learning and Observations to Benefit the Environment), który od ponad 20 lat integruje społeczność uczniów, nauczycieli i naukowców wokół tematu monitorowania stanu środowiska;
  • przećwiczyć metody wykorzystania w zajęciach terenowych innowacyjnych aplikacji mobilnych dostępnych na tablety i smartfony.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają certyfikat Nauczyciela Programu GLOBE w zakresie podstawowych badań atmosferycznych oraz biologicznych. Certyfikat ten umożliwia przystąpienie do Programu GLOBE i pełne korzystanie z potencjału Programu.PROWADZĄCY:

BGrzeskiewicz

Barbara Grześkiewicz: absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM i studiów podyplomowych w zakresie przyrody na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu, szkolny koordynator Programu GLOBE. Współpracuje z Centrum UNEP/GRID-Warszawa przy wprowadzaniu i realizacji projektów m.in. Regionalnych Projektów Badawczych, Badaj Klimat z Programem GLOBE, projekcie MASS. Stara się tak pracować, aby w uczniach rozbudzać naturalną ciekawość świata i umiejętność czerpania radości z nauki.

EWoloszynska Ela Wołoszyńska-Wiśniewska: przyrodnik-geograf z wykształcenia, edukatorka z zamiłowania. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami i rodzicami, zachęcając ich do włączania się w interdyscyplinarne badania zjawisk przyrodniczych, także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Trenerka i koordynatorka Programu GLOBE w Polsce, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa - ośrodek promujący społeczne zaangażowanie w badania i monitoring środowiska.

 

KOSZT UDZIAŁU:

  • 190 zł: dla uczestników, których udział finansuje szkoła ze środków publicznych i traktowany jako forma doskonalenia zawodowego - wówczas koszt jest zwolniony z podatku VAT
  • 230 zł: dla pozostałych osób, w tym nauczycieli szkół prywatnych

Każdy uczestnik marcowych warsztatów otrzyma również zupełnie GRATIS 3 godz. indywidualnych konsultacji (telefonicznych lub online)!

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

  • Warsztaty odbywają się w Poznaniu, w Szkole Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w ramowych godzinach 10:00-16:00, z dodatkowym czasem po zajęciach na indywidualne konsultacje uczestników z trenerami.
  • Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zebranie grupy min. 10 osób. O zebraniu grupy poinformujemy najpóźniej 2 marca.
  • Cena warsztatu obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe (w wersji drukowanej oraz dostęp do materiałów w wersji elektronicznej) oraz drobny poczęstunek. Dojazd i ewentualny nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie na adres e-maila podany w Formularzu zgłoszeniowym. Płatności za warsztaty należy dokonać przed rozpoczęciem warsztatów, zgodnie z informacjami zawartymi w mailu potwierdzającym.

 

REJESTRACJA: www.globe.gridw.pl/rejestracja

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2020 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE