jtemplate.ru - free extensions for joomla

Badaj Klimat z Programem GLOBE

Zmiany klimatu to temat wyjątkowy: najwięcej mówi się o nim w kontekście globalnym, jednak skutki tego procesu są najbardziej odczuwalne w znacznie mniejszej, lokalnej skali. Globalne uwarunkowania klimatyczne wpływają bezpośrednio na lokalne zjawiska pogodowe. Te zaś determinują w znacznym stopniu zmiany, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym danego obszaru.

Dodatkowe działania edukacyjne, będące rozszerzeniem formuły Programu GLOBE, zaprojektowane w Polsce  w ramach edycji  Badaj Klimat z Programem GLOBE na lata 2012-2014, wpisują się znakomicie w GLOBE Student Climate Research Campaign, akcję prowadzoną na skalę międzynarodową.

GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) to działanie ogłoszone przez Dyrektora GLOBE w 2010 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu. SCRC to zajęcia edukacyjne, wydarzenia i badania zaproponowane przez uczestników. Kampania rozpoczeła się we wrześniu 2011 roku i trwać będzie przez 2 lata

scrc-duze

Badawcza Kampania Klimatyczna prowadzona w ramach Programu GLOBE w Polsce rozpoczęła się w styczniu 2012 roku warsztatami dla nauczycieli i prowadzona będzie do czerwca 2014 roku. Na bazie protokółów i doświadczeń Programu GLOBE, proponujemy we współpracy z naukowcami rozszerzenie dotychczasowych badań uczniów w ramach trzech modułów:

Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi

Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery

Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu

 • 24-09-2013

  Konferencja „Rola aerozoli w systemie klimatycznym”

  W dniach 25-27 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się I krajowa konferencja sieci badawczej PolandAOD pt. Rola aerozoli w systemie klimatycznym. 27 września br. o godzinie 9:00 planowany jest wykład popularnonaukowy prof. Szymona Malinowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Rola chmur w procesach klimatycznych”. Od godziny 9:45 rozpocznie się sesja o stanie wiedzy na temat zmian klimatu w kontekście ostatniego raportu IPCC. Wszystkie wykłady będą transmitowane w trybie rzeczywistym na stronie: https://new.livestream.com/PolandAOD, a później dostępne pod tym adresem.

 • 18-07-2013

  Prace nad wybranym scenariuszem

  Zgodnie z harmonogramem działań w module C BKK, do końca maja miała być podjeta decyzja, który scenariusz został wybrany do dalszej pracy przez każdego z nauczycieli. Cały czerwiec i lipiec dostępni byli nasi konsultanci merytoryczni, dydaktyczni i organizacyjni. Ponieważ tylko nieliczni nauczyciele korzystali z konsultacji rozumiemy, że scenariusz został już wybrany i nie ma żadnych watpliwości. Zanim zostanie podłaczony na portalu opracowany pli scenariusza, prosimy o jak najszybsze umieszczenie informacji na poczatku opisu wybranego scenariusza na portalu "to jest wybrany przeze mnie scenariusz do dalszej pracy" Od 31 maja do 30 lipca zgodnie z harmonogramem trwały dalsze prace nauczyciela nad wybranym, 1 scenariuszem.  Scenariusz po zmianach i uzupełnieniach należy umieścić na portalu w formie załącznika .doc w zakładce "materiały" do 30.07. Od 30.07 Eksperci bedą mieli możliwość pobrania ze strony i przeczytania wybranego 1 scenariusza każdego nauczyciela. Uwagi  zostaną przygotowane na warsztaty, które planujemy 4-5 lub 5-6 października 2013 roku. (w trakcie ustaleń, prosimy o zarezerwowanie sobie terminu) W pierwszym tygodniu września będzie dodatkowa możliwość konsultacji opracowanego scenariusza z p. dr A.Kotarbą.

 • 25-01-2013

  Warsztaty Moduł B

  Już 10.03 można wziąc udział w warsztatach dla nauczycieli, które poprzedzają uczestnictwo w podprojekcie. Zapraszamy!  Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery to dodatkowe działania edukacyjne, będące rozszerzeniem formuły Programu GLOBE, zaprojektowane w Polsce na lata 2012-2014. Wpisują się one znakomicie w GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC), akcję prowadzoną na skalę międzynarodową. SCRC to działanie ogłoszone przez Dyrektora GLOBE w 2010 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu. Kampania rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku.

 • 29-11-2012

  Szczyt Klimatyczny w Katarze 2012 cd.

  Podczas Konferencji COP18 postanowiono, że następny szczyt klimatyczny (COP 19) odbędzie się w Polsce. Za rok do Warszawy może przybyć nawet 30 tysięcy gości, w tym delegacje niemal wszystkich państwa świata.

 • 26-11-2012

  Szczyt Klimatyczny w Katarze 2012

  18. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 18, ang. Conference of the Parties) odbywa się w Doha w Katarze. Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie. Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji, a także wypracowuje nowe postanowienia.

 • 10-09-2012

  Rusza Moduł C BKK

  Rusza Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu. Już w październiku nauczyciele Programu GLOBE bedą mogli wziąć udziała w warsztatach przygotowujacych do realizacji modułu. Celem działania będzie opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących klimatu Ziemi, badanego w oparciu o dane satelitarne, w tym dane prezentowane w formie szkolnego atlasu satelitarnego ESA (European Space Agency – Europejskiej Agencji Kosmicznej). Wykorzystanie informacji satelitarnej w kontekście badań klimatu przybliży uczniom zarówno wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania ziemskiej atmosfery, jak również zapozna ich z najnowocześniejszymi narzędziami i technikami klimatologii.Przygotowanie scenariuszy powierzone zostanie wybranym osiemnastu nauczycielom. Nauczyciele, w czasie opracowywania scenariuszy, będą wymieniać się doświadczeniami poprzez forum internetowe. Internet posłuży również jako medium publikacji wyników ich pracy na zasadzie open access. Scenariusze zostaną poddane ocenie merytorycznej przez specjalistów z zakresu klimatologii i teledetekcji satelitarnej z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (wspierających nauczycieli także na etapie opracowania lekcji). Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w czasie warsztatów podsumowujących.Doświadczeni nauczyciele, Trenerzy Programu GLOBE opracowujący scenariusze będą zobligowani do zapoznania innych nauczycieli z efektami swojej pracy.

 • 03-04-2012

  Ruszyła strona poświęcona Badawczej Kampanii Klimatycznej

  Od dzisiaj dostępna jest strona poświęcona badaniom klimatu, a dokładniej Badawczej Kampanii Klimatycznej prowadzonej w ramach Programu GLOBE w Polsce. Na stronie znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat podejmowanych przez nas działań, jak jak również będą mogli Państwo "podglądać" prace uczestników Modułu A.  Klikając w menu głównym na Moduł A, a następnie wybierając z listy rozwijalnej po prawej stronie przedostatni region (Region 21:x-Przykładowy Obszar) można zobaczyć jak będzie wyglądała przykładowa relacja z prowadzonych przez uczniów badań w okolicy swojej szkoły.

 • 13-03-2012

  Konferencja i Warsztaty dla nauczycieli 10-12 marca br.

  W dniach 10-12 marca odbyły się w Warszawie X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli pt. Badaj klimat z Programem GLOBE oraz Warsztaty doszkalające dla nauczycieli Programu GLOBE. Na konferencję zaproszeni zostali również nauczyciele zainteresowani nowoczesną, aktywną edukacją w ramach przedmiotów przyrodniczych nie biorący udziału w Programie. 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2023 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE