Nadchodzące wydarzenia

Erasmus+: składanie wniosków na projekty dot. mobilność osób

01 luty 2018

Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele i dyrektorzy Programu GLOBE mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe w trakcie wyjazdów zagranicznych, ucząc się od najlepszych specjalistów i ekspertów oraz wymieniając doświadczenia ze swoimi koleżankami i kolegami z całej Europy. Jeszcze do 1 lutego br. można składać wnioski w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej.

Projekt powinien odnosić się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględniać indywidualne potrzeby szkoły, służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.

 

Jakie korzyści przynosi nauczycielom udział szkoły w projekcie mobilności?

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej umożliwiają nauczycielom udział w:

  • wyjazdach typu teaching assignment – oferujących możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i pracę w szkole partnerskiej za granicą
  • szkoleniach kadry/pracowników w formie: udziału w kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych, a także obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji związanej z edukacją szkolną (job shadowing).

Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt od jednego roku do dwóch lat.

 

Na co dokładnie można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym, opłatą za kurs/szkolenie uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki.

Jak przygotować i złożyć wniosek?

We wniosku dana placówka musi przedstawić plan rozwoju szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie. Cele projektu są określane wspólnie przez nauczycieli i dyrektora w oparciu o potrzeby szkoły i jej pracowników, dzięki czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała placówka.

Wniosek składany jest przez elektroniczny system składania wniosków.

 

 

 

Szczegóły dot. aplikowania o fundusze na projekty związane z mobilnością nauczycieli można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE