Nadchodzące wydarzenia

Aktualizacja danych szkół Programu GLOBE

30 październik 2017

Ostatnie zmiany w systemie edukacji sprawiły, iż część szkół od 1 września funkcjonuje pod nowymi nazwami. Jednocześnie część nauczycieli Programu GLOBE zdecydowała o zmianie placówki, w której uczą. W związku z tym niezbędna jest aktualizacja Bazy Danych Nauczycieli i Szkół Programu GLOBE. Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów Programu GLOBE z prośbą o pomoc w realizacji tego zadania.

Szkoły mają 3 tygodnie - do 30 października - na wypełnienie ankiety, a co za tym idzie - przekazanie Krajowemu Koordynatorowi Programu zaktualizowanej informacji o samej szkole, a także nauczycielach, którzy prowadzą Program.

Uwaga! Wypełnienie ankiety jest warunkiem koniecznym, aby szkoła nadal miała status "aktywna" na amerykańskiej stronie Programu GLOBE.

 

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE