Certyfikaty "Aktywna Szkoła i Nauczyciel GLOBE"

22 wrzesień 2017

certyfikatGLOBE1Od bieżącego roku szkolnego wprowadzamy nowy system wyróżnień dla szkół oraz nauczycieli, którzy angażują się w realizację Programu GLOBE w Polsce. Certyfikaty "Aktywna Szkoła Programu GLOBE" oraz "Aktywny Nauczyciel Programu GLOBE" będą przyznawane na dany rok szkolny po dokonaniu oceny aktywności, jakie w poprzednim roku szkolnym (od września do czerwca) podejmowała szkoła oraz nauczyciele Programu. Dodatkowo będą przyznawane wyróżnienia dla najaktywniejszych nauczycieli Programu GLOBE, którzy m.in.: realizowali ze swoimi uczniami dodatkowe działania (np. udział w wydarzeniach, kampaniach, projektach, itp.); aktywnie promowali Program GLOBE.

Obdywa tytuły są odnawiane co roku. Nie muszą być nadawane ciągle.

Kryteria przyznawania certyfikatów został przedstawione na ostatniej Konferencji Nauczycieli Programu GLOBE w październiku 2016 r. (zobacz prezentację). Proszę zwrócić uwagę, iż ten rok (jako pierwszy rok wydawania certyfikatów) jest wyjątkowy. Od przyszłego roku szkolnego obowiązywać będą zmodyfikowane kryteria.

Certyfikaty na rok szkolny 2017/2018 będą sukcesywnie wydawane i przesyłane drogą e-mail
na ręce Nauczycieli i Dyrekcji od 3 października br.
(z uwzględnieniem informacji pozyskanych podczas aktualizacji danych szkół i nauczycieli).

 ---------------------------------

Certyfikat aktywności na rok szkolny 2017/2018 (czyli tytuł „Aktywna Szkoła Programu GLOBE”) otrzymuje szkoła, która:

  • w okresie od 1 września 2015 r. do 30 października 2017 r. (!) wprowadziła do bazy Programu GLOBE co najmniej 100 wyników pomiarów (liczą się także wprowadzenie pomiarów archiwalnych, które do tej pory nie były wprowadzone na portal globe.gov).

---------------------------------

Certyfikat aktywności na rok szkolny 2017/2018 (tytuł „Aktywny Nauczyciel Programu GLOBE”) otrzymuje nauczyciel, który:

  • był obecny na XIV Konferencji Nauczycieli Programu w październiku 2016 r.,
  • pracuje w szkole otrzymującej tytuł „Aktywna Szkoła Programu GLOBE”,
  • niepracuje obecnie w szkole Programu GLOBE, ale prześle na adres Krajowego Koordynatora Programu krótką informację nt. działań, jakie podejmował w zakresie wykorzystania i promocji dorobku Programu.
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

w latach 2006-2014
© 1997-2018 UNEP/GRID-Warszawa
Krajowy Koordynator Programu GLOBE